Hem Okategoriserade “Skulle långsiktigt säkra leveranser”

“Skulle långsiktigt säkra leveranser”

Sernekes mark i Polen blir del av särskild ekonomisk zon. Byggkoncernen äger 50 000 m² mark i Golczewo nära tyska gränsen som nu blir ett industricentrum med förmånliga skattevillkor under namnet Sweden Industrial Center (SIC).

– Vi såg dessa möjligheter redan när vi förvärvade marken. Tanken är att bygga upp en industripark som kan understödja en stark byggkonjunktur i Sverige. Med de fördelar som en ekonomisk zon skapar och med ett betydligt gynnsammare löneläge kan vi få ned kostnader och leveranstider på byggnadsmaterial. Men en industripark i en särskild ekonomisk zon kommer även att intressera många andra typer av verksamheter, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Serneke förvärvade jordbruksmark i Polen för drygt tio år sedan och konverterade den till kontor- och industrimark i en ny detaljplan. Genom att uppvakta Polens regering och kommunen i Golczewo blir Sweden Industrial Center nu en så kallad särskild ekonomisk zon (Special Economic Zone, SEZ) vilket innebär skattelättnader och lägre sociala avgifter för de företag som väljer att etablera sig i området.

– Vi räknar med att vi, tillsammans med samarbetspartners, kommer att investera omkring 100-200 miljoner kronor i nya produktionsanläggningar under en period om cirka tio år. Detta skapar omkring 200-300 nya arbetstillfällen i Golczewo, säger Ola Serneke.

Planerna att producera prefabricerade element av bland annat betong och leverera till koncernens byggarbetsplatser. Utöver produktionslokaler, planeras det även för kontor för projektörer och konstruktörer inom byggindustrin.

Enligt Ola Serneke kan Polen på sikt även bli intressant för entreprenadverksamhet.

– Serneke fokuserar naturligtvis på den starka svenska marknaden och de stora uppdrag vi har och kommer att få i de tre storstadsområdena. Möjligheten att etablera egen produktionskapacitet i Polen skulle långsiktigt säkra leveranser av viktiga insatsprodukter till våra svenska arbetsplatser. Landets ekonomi är stark och de har en stor befolkning med ökande köpkraft och krav på bra boende och infrastruktur.