Hem Fråga Experten Fråga Experten: Pågjutning i en pool?

Fråga Experten: Pågjutning i en pool?

Fråga Experten

Vi vill göra en pågjutning på ett bassänggolv i en pool (av betong). Hur mycket armering, sprickrisken, behövs i det nya “golvet” som är 120 mm tjockt och behövs någon förankring ner i den gamla bottnen resp. väggarna för att inte någon kantresning uppstår?
/Viveka

Betongen till en pool bör vara av någorlunda bra kvalitet för att klarar inträngningen av klorider (riskerar armeringskorrosion), förslagsvis vatten-cement-tal (vct) 0,45. Förutom betongens täthet mot klorider är det viktigt att eventuell sprickbildning inte blir för stor, i storleksordningen 0,2 mm. Se även till att täckande betongskikt till armeringen är tillräckligt, åtminstone ca 40 mm. Om det är utomhus bör den även vara frostresistent för saltvatten. Homogen betong samt härdning och skydd är givetvis viktigt, speciellt i denna typ av miljö. Se till att underlaget inte är sugande, täck betongen direkt efter gjutning och håll fuktig minst en vecka (gärna betydligt längre). Kan du få till ett bra tätskikt på insidan poolen är det bra, då blir risken för armeringskorrosion betydligt lägre.

Om man utgår från att den lastbärande förmågan finns i din underliggande betongplattan och sprickbredden begränsas till 0,2 mm så borde du klara dig ungefär 1,0% armeringsjärn av totala tvärsnittsarean. Använder du “klenare” järn behöver de således placeras tätare (cc-avstånd), vilket är fördelaktigt ur spricksynpunkt. Räknar man exempelvis på en meters bredd och 120 mm tjocklek behövs ca 1200 mm2 armering. Ett 12 mm järn har arean 113 mm2, vilket då skulle innebära ca 10 järn på en meters bredd (cc-avstånd ca 94 mm). Med 10 mm järn blir då cc-avståndet ca 65 mm. Armeringen placeras på distanser någorlunda mitt i tvärsnittet. Om du väljer ett armeringsnät exempelvis typ 6/150 behövs det tre lager. Mängden sprickarmering kan minskas om du kan acceptera större sprickbredd, vilket kan vara möjligt med ett bra spärrskikt/tätskikt i poolen. Om du skall gjuta väggar behöver skarven mellan dessa och bottanplattan armeras tillräckligt och fogband bör gjutas in i tvärnittet för att minska risken för läckage. Om du lägger ut en mellan liggande plast och på så sett gör pågjutningen “flytande” kan du minska mängden sprickarmering. Om den underliggande plattan inte klarar den ökade lasten av pågjutning behöves lastbärande armering. Eventuellt kan det vara tillräckligt med ett 6/150 i underkant (med täckskikt), men för att vara säker bör du anlita en konstruktör som räknar på ditt fall.

När du gjuter så pass tjock platta som 120 mm behöver du inte säkerställa vidhäftningen till den gamla konstruktionen,med bra härdning ock skydd är risken för kantresning liten. Men betongens krympning gör att du får en glipa på någon mm runt om plattan, storleken på krympning beror på hur stort grad av tvång (vidhäftning) det är och betongens fukttillstånd. Du kan mjukfoga, men vänta gärna någon månad så krympningen klingat av. Även tätskikt/spärrskikt brukar behöva en viss tid innan den appliceras. Vill du minska risken för att det glipar runt plattan kan du förankra pågjutningen med ett antal jämt fördelade inborrade dymlingar, men med ökad grad av tvång blir också sprickrisken och vikten av sprickarmering större.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group