Hem Fråga Experten Fråga Experten: Miljövänlig pool?

Fråga Experten: Miljövänlig pool?

Fråga Experten

Vad är bästa kombinationen av Foamglass och det mest miljövänliga betonggolvet till en suterrängvåning med en 10 m x 4 m miljöpool? Kan man använda Limecrete som ett mer miljövänligt alternativt?
/Andrew

Jag vet inte om det går att få tag i återvunnen krossad foamglass i Sverige. Och tror inte miljöbelastningen är så mycket högre för EXP eller EPS isolerskivor. Annars finns ju mineralullsskivor som är tillverkade av återvunnet material, men denna typ av isolering klarar inte laster så bra och kan ta upp ganska mycket fukt. Ett annat alternativ är lättklinkerkulor, men de har ju något sämre isolerförmåga. Jag har inga uppgifter på miljöbelastningen för cellplast, foamglass, mineralull eller lättklinker, men det går säkert att hitta på nätet. Tillverkningen av cement genererar en del CO2 utsläpp, främst från att koldioxiden drivs ur kalkstenen när den bränns. Skulle tro att Limecrete använder släckt kalk, och tillverkningen av denna frigörs på liknande sett CO2 (men lägre temperatur). Den CO2 som drivs ut vid upphettning av kalkstenen går på lång sikt tillbaka, då betongen karbonatiserar. Fördelen med portlandcement framför släckt kalk är att det ger en betydligt mer hållfast och beständigare betongkonstruktion, som dessutom har förmågan att skydda armeringen från korrosion.

Man kan minska tvärnittet med ökad hållfasthet samt minskat täckskikt till armeringen, vilket gör att mindre betong går åt och miljöbelastningen blir mindre. Ett bra sett att göra betongen mer “miljövänlig” är att ersätta delar av cementet med alternativa bindemedel som slagg eller flygaska, vilka är restprodukter från industrin. Framför allt med slagg kan man ersätta stor del av cementet, utan att försämra betongens egenskaper (snarare tvärt om). Kolla med din närliggande betongstation vilka möjligheter de har att erbjuda detta.

Ett sätt att bygga en pool är att först gjuta en isolerad bottenplatta av armerad betong, och på denna fixera väggar av plast. Kan man då använda återvunnen plast (ex. polyeten) kan det vara ett mer “miljövänligt” alternativ.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group