Hem Fråga Experten Fråga Experten: Avbäring för håltagning?

Fråga Experten: Avbäring för håltagning?

Fråga Experten

Krävs det avbärning/avlastning för håltagning i betongbjälklag i en etagelägenhet där huset är från 1953 för ny placering av trappa. Betongtjockleken är ca 20 cm och hålet blir ca 1,5×0,7 meter.
/Fari

Jag skulle tro
att ditt bjälklag behöver någon typ at förstärkning eller avlastning för att klara en så pass stor håltagning. Men det är en fråga som inte går att besvara utan att kolla och räkna på ditt bjälklag. Därför bör du anlita en konstruktör som räknar på ditt fall och dimensionerar eventuell förstärkning/avlastning. Det underlättar då om du kan få fram konstruktionsritningar på huset.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group