Hem Okategoriserade Ispister i betong räddar kvar bandyn

Ispister i betong räddar kvar bandyn

Idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala vill ha elitbandy på klassiska Studenternas även i fortsättningen  I och med att ispisterna kläs in i betong och kommunen investerar i flexibla arenaavgränsare kan utegym m.m. monteras och användas av allmänheten på sommaren.

– Vi har kommit fram till att det här är det bästa förslaget, och vi har även fått signaler från bandyalliansen att det här är den lösning som de tycker är bäst, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Den 25 januari beslut fattas det det slutgiltiga beslutet av Kommunstyrelsen. Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB får uppdraget att planera för genomförandet och återkomma med en precisering av investering, hyra och tidsplan. Området ska sommartid vara en del av det samlade park- och rekreationsstråket längs Fyrisån.

– Vi har haft tre förslag att ta ställning till och det här är det bästa och mest ekonomiskt hållbara. Det är en stor vinst att ispisterna kan användas sommartid – och förslaget innebär att ombyggnaden genomförs senast under 2018, säger Rickard Malmström.

Investeringskostnaden för ombyggnaden beräknas till 39 miljoner kronor. Idrotts- och fritidsnämndens kostnad för att hyra anläggningen från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB beräknas bli cirka 8,5 miljoner kronor per år.