Hem Okategoriserade Ny utgåva av Betonghandbok Material

Ny utgåva av Betonghandbok Material

Betonghandbok Material Del 1 (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) har utkommit i sin tredje utgåva – 20 år efter den andra. Handboken är resultatet av ett omfattande arbete av ett trettiotal skribenter och granskare. 

Skälen till revideringen är bland annat utvecklingen av nya delmaterial och betongsammansättningar samt nya standarder och forskningsrön. Som exempel kan nämnas självkompakterande betong, ökad användning av krossballast och vissa tillsatsmaterial samt att fokuseringen på hållbarhet har ökat.

Arbetet med Del 2 (Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet) har redan startat i och med utgivande av flera kapitel som särtryck.

Den 22 februari presenteras  boksläppet officiellt av Betongföreningen, Cementa och Svensk Byggtjänst. Betongföreningen vill rikta ett varmt tack till finansiärerna och alla som arbetat med projektet. Kontakta gärna vd Richard McCarthy om du har frågor om handboken.