Hem Okategoriserade “Århundradets tillväxtchans”

“Århundradets tillväxtchans”

I år inleds bygget av Ostlänken i Norrköping. Nya undersökningar visar att det uppskattade antalet årsarbeten för att klara bygget är för lågt.

– Det här är århundradets tillväxtchans för våra företag. Ostlänken är här och nu. Det är inte något som kanske händer i framtiden, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

En rapport från East Sweden Infra Cluster visar att byggandet av själva järnvägen samt resecentra i städerna längs sträckningen skapar ett behov av ytterligare 6000 årsarbeten jämfört med den första prognosen – och det i kringliggande branscher såsom handel och restaurang. Därmed skulle Ostlänken totalt generera cirka 25 000 årsarbeten, vilket innebär en ökning av den östgötska och sörmländska arbetsmarknaden med en procent.

Anna Lövhem konstaterar att det krävs en gemensam kraftsamling i regionen:

– Vi har i de tidigare rapporterna sett att Ostlänken betyder mycket framförallt för de branscher som direkt berörs, såsom byggbranschen. I den här rapporten ser vi att Ostlänken även kommer att betyda mycket för kringliggande branscher. Projektet kommer också leda till ett totalt sett större bostadsbestånd och ökat inflyttande till regionen.