Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vad händer med grunden?

Fråga Experten: Vad händer med grunden?

Fråga Experten

Vi köpte ett Anebyhus från 91 för 4 år sedan. Huset är med platta på mark med golvvärme. Fasad består av gult tegel. För 3 år sedan gjordes en omdränering. Denna gjordes för att jag trodde att det var dräneringsskada då vi lokalt på ett ställe fått vit utfällning på sockeln. Utfällningsbar blev inte bättre och under denna vintern och våren har det blivit värre en någonsin med utfällningar i princip runt hela huset. Även putsen släpper runt om och på en sträcka på 5 m har även lecastenen kraftigt vittrat sönder bakom putsen. På två ställen finns också utfällningar på teglet på två rader. Man kan generellt konstatera
förhöjd fuktighet i sockeln samt lokalt i anslutning till utfällningsbar i teglet.
Mina frågor runt detta är:
1. Vad är det som hänt med grunden och materialet just nu efter så många år?
2. Vad finns det för alternativa metoder och åtgärder för att få bukt på detta?
Jag kan även skicka med bilder på detta om det skulle kunna ge en bättre bild av problemet.
/Patrik Hagström

Vita utfällningar på betong är ofta kalkutfällningar, av att den fria kalken inne i betongen (kalciumhydroxod) tarnsporteras ut till ytan, reagerar med luftens koldioxid och bildar kalksten. Dessa utfällningar uppstår oftare i fuktig miljö (utomhus) och avtar med tiden. Kalkutfällningarna är generellt av estetisk karaktär, och kan vara svåra att tvätta bort då de är ganska hårda (kan nötas bort eller syratvätta). Har man en dålig betongkonstruktion med ensidigt vattentryck kan genomströmmande vattnet ta med sig kalciumhydroxid och på sikt urlaka betongen, vilket kan vara ett problem. I ditt fall tror jag inte det rör sig om kalkutfällningar, utan skulle tro att det är saltutfällningar. Dessa är till skillnad från kalkutfällningar
ganska lätta att tvätta bort. Man kan också smaka på utfällningarna för att avgöra, alternativt syra och känna på lukten (kalken kommer lukta ”ägg”).

Saltutfällningarna kommer av att vatten/fukt från marken transporteras upp i betongen eller putsen, och tar då med sig salter som finns i mark och jord. Och när fukten avdunstar på ytan fäller saltet ut som kristaller, vilket är det som syns som utfällningar. Bygger man med kapillärbrytande bärlager samt ångspärr (plast) och/eller cellplastisolering förhindras denna fukttransport. Saknas det underliggande isolering eller plast får man en transport av fukt upp i plattan och grundmuren. Och denna transport blir då större om man har golvvärme som värmer upp marken under plattan. Med hög fuktmättnad ökar risken för frostskador, och finns salter närvarande är denna risk betydligt större. Förutom att en ansamling av salter som kristalliserar kan spjälka sönder grundmuren/sockeln, kan dina skador möjligtvis även komma av att det frusit sänder. Äldre byggnader där grundmuren står direkt på marken kan behöva putsas om längst ner (både på in och utsida) med regelbundet intervall pga. salterna som kommer upp med fukttransport.

Att få stopp på denna fukttransport är svårt, utan något man ofta får acceptera. Frostskador kan man stoppa genom hålla konstruktionen på plusgrader. Du kan behöva byta ut skadade lättklinkerblock om de är viktiga för konstruktionen. Att måla eller lägga på ett tätskikt kan förvärra skadorna. Men eftersom ditt hus är så pass nytt som från 1991 kan jag tycka att det borde vara konstruerat för att förhindra fukttransport från marken. För att med säkerhet avgöra orsaken till skadorna kan det vara lämpligt att anlita en byggnadstekniker som tar sig en titt. Då kan du även få förslag på eventuella åtgärder.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group