Hem Okategoriserade Rekordsiffror från Industrifakta

Rekordsiffror från Industrifakta

Den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus har ökat med lite drygt 25 procent sedan 2013. Industrifakta presenterar aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden och de senaste tre årens historik visar med vilken kraft som bostadsmarknaden har utvecklats sett ur ett antal aspekter. 

Bygg- och fastighetsmarknadens uppgång överträffas av prisutvecklingen på bostadsrätter som uppgår till drygt 40 procent under samma period. Antalet beviljade bygglov för småhus under perioden januari-oktober 2016 var 65 procent fler än under samma period 2013. Motsvarande ökning för flerbostadshus var 75 procent.

Enligt Industrifaktas prognos väntas volymen påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus ligga på en nivå som är 75-80 procent högre än 2013.