Hem Hållbarhet Algoritmer styr fastigheternas värme

Algoritmer styr fastigheternas värme

I Karlshamn utnyttjas värmelagring för att minska energianvändningen. Tack vare att husen är byggda i betong i stället för lätta material är tekniken, som minskar CO2-utsläppen, fullt möjlig att använda.

– Idag är ett 90-tal byggnader anslutna i Karlshamn och Mörrum. För att systemet ska fungera bör det helst vara lite större volym på husen  och de ska ha återvinning i stället för en ventilationslösning som tömmer byggnaderna på värme, säger Karlshamn Energis fjärrvärmechef Ken Sellén till Energivärlden.

För tio år sedan inledde Karlshamn Energi ett samarbete med forskande studenter som sedan startade energitjänstföretaget Noda. Ett av projekten gick ut på att förflytta värmelast mellan byggnader. När de väl har blivit uppvärmda kan de fungera som värmelager i många timmar, i vissa fall dagar, innan de blivit så pass nedkylda att inomhuskomforten påverkas. Man brukar kalla det för energitröghet och det är den som Karlshamn Energi nu utnyttjar. Tack vare algoritmer finns det varmvatten kvar i ledningarna även om det blir ett avbrott i fjärrvärmeleveransen och det sker heller ingen märkbar sänkning av innetemperaturen.

– Vi har en pay-off på investeringen på fem år. Det är hyfsat för fjärrvärmebranschen. Kunderna, å sin sida, sparar energi och pengar när värmetillförseln stryps. När ”värmelagret” sedan fylls på igen så sker det mer genom solinstrålning och spillvärme från aktiviteterna i byggnaderna än genom leveransen via fjärrvärmenätet, säger Ken Sellén.