Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera från in- eller utsidan?

Fråga Experten: Isolera från in- eller utsidan?

Fråga Experten

Jag har köpt en industrifastighet och industridelen är oisolerad och byggd av 25 cm lättbetongväggar. Jag skulle behöva isolera dessa. Skall jag göra detta från insidan eller utsidan? Har funderat på att lägga sandwichelement utvändigt då fasaden ändå är lite risig. Är det att rekommendera?
/Johan

Normalt är det mest optimala att isolera på utsidan, både med hänsyn till fukt och värmeisolering. Det är gynnsamt att ha temperaturgradienten så långt ut i konstruktionen som möjligt, och utvändig isolering underlättar att bygga bort köldbryggor. Det ger också möjlighet att utnyttja byggnadens värmetröghet på ett effektivare sett. Det är ganska vanligt med industrifastighet byggda med lättbetong typ gasbetong (typ Ytong, Tretong, Siporex, mm), framför allt de som är byggda runt 60 till 70-talet. Men gasbetongen har en tendens att få vissa lastdeformationer och brytas ner något med tiden. Utsetts fasaden för regn kan den eventuellt ta upp ganska stora mängder vatten, vilket kan ge frostskador. Så med utvändig isolering tar man bort fuktlasten och kan förlänga livslängden på denna typ av konstruktion. Men som alltid är det viktigt med 2-stegstätad fasad, dvs att man har en ventilerad luftspalt i fasaden.

Att lägga på sandwichelement på utsidan kan fungera, men de kan också väga en del och vara svåra att på ett säkert sett förankra i konstruktionen. Det finns andra lösningar som kan funka, exempelvis att regla upp och isolera samt lägga på en fasadskiva (plåt m.m.).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group