Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuthastigheten?

Fråga Experten: Gjuthastigheten?

Fråga Experten

Jag skulle vilja veta gjuthastigheten på betongen vibar oxå. Formen är höjd 330 cm längd 14 och bredd 20 cm. Det är en peri form.
/Joachim

Det som främst ger stighastigheten är vilket formtryck din form klar av och gjuthöjden. Bredden (tjockleken) spelar ingen roll, och normalt inte heller längden. Men betongens konsistens och temperatur har betydelse, såvida du inte använder lös konsistens (typ S4, F5 eller SKB) då man kan behöva tillämpa fullt hydrostatiskt tryck. Så i ditt fall beror det på vilken typ av Peri formpanel (likt Trio, mfl.) du använder samt hur du dimensionerar förankringsstag, infästningar, avlastande balkar, mm. Använder du trögare betong och högre betongtemperatur kan du öka stighastigheten. Det finns enkla diagram för att uppskatta detta, se exempelvis rapporten “Formtryck vid gjutning av vertikala betongkonstruktioner” av Backsell. Det kan vara aktuellt att gjuta i etapper då din form är ganska hög (330 cm ?), framför allt om du väljer betong med lös konsistens. För att får bättre svar på gjuthastigheten för just din form kontakta Peri. Chansa inte, formtrycket kan bli väldigt stort och kollapsar formen finns risk för omfattande skador och stora kostnader.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group