Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bäst före-datum?

Fråga Experten: Bäst före-datum?

Fråga Experten

Har cement i oöppnade 20-kilossäckar från lågpris-byggvaruhandel ett bäst före-datum?
/Antony

Kollar man på de säckar med cement som säljs på byggvaruhandeln så brukar de ha en deklarerad hållbarhet på sex månader eller ett år. Står det inte på påsen finns det i tillhörande produktblad. Variationen i deklarerad hållbarhet beror på hur pass tät påse cementet är förpackat (”säckat”) i. Som exempel har Cementa i år börjat förpacka cement i plastpåse, och på så sett kunnat förlänga hållbarheten från sex till tolv månader. Man uppskattar att ca 3 % av säckar produktion kasseras på grund av utgånget datum, och en fördubblad hållbarhet skulle minska detta till ca 1 %. Detta skulle i sin tur spara ca 1000 ton cement per år i Sverige även motsvara ca 700 ton koldioxid. Vad är det då som begränsar deklarerad livslängd på cementet? Spontant skulle man kunna tro att det handlar om att cementet tar upp fukt och börjar hårdna. Du har säkert upplevt att ett ”gammal” cement har haft hårda klumpar, framför allt nära kanterna i påsen eller vid eventuell öppning. Cementet är ett hygroskopiskt material, dvs är benäget att ta upp fuktighet ur luften, det är därför viktigt att det lagras torrt och dragfritt. Och som ett hydrauliskt material sker en kemiskt kreation med vattnet där cementet övergår från de i pulverform malda klinkermineraler (C3S, C2S, C3A och C4AF) till en stabil och hård förening (CSH-gel).Detta är en irreversibel process, såvida man inte hettar upp cement-gelen till en bit över 1000 grader.

Men det är inte cementets reaktion med fukten i luften som begränsar dess livslängd. Utan istället är det så kallade ”kromreduktionen” som försämras med tiden. Vid tillverkning av cement tillsätts ett reduktionsmedel (sulfinsyra eller liknande) för att hålla ner den naturligt förekommande lättlösliga kromen (6-värdigt, typ VI) till en acceptabel nivå på < 0,0002%. Anledningen till detta är att långvarig exponering kan ge krom- och nickelallergi. Handskas man med cement bör man använda skyddsutrustning, såsom andningsmask, täckande kläder, handskar och glasögon. Det handlar mycket om att det kan är ohälsosamt att andas in (kvarts) och kan bli basiskt i kombination med fukt. Och har man allergi mot krom (eller nickel) är det extra viktigt med skyddshandskar.

Så förvarar man bara en säck cement någorlunda torrt och dragfritt kan det hålla sig bra i flera år, om man avser dess reaktionsförmåga med vatten. Men kromreduktionen kan däremot försämras vilken egentligen inte påverkar själva betongen, det är bara en fråga om cementets kontakt med huden vid hantering. Har man exempelvis säckar som förvarats en i ett kallförråd kan man få viss klumpbildning, framför allt om man har enstaka påse och den varit öppnad. Om klumparna enkelt går att trycka isär med handen (med handske på) behöver det inte vara något problem, men är de hårdare bör man först plocka bort dessa dem innan man använder cementet. Om man inte avser den kromreducerande effekten och har cementet lagrat torr kan det hålla mycket länge, betydligt längre än det deklarerade värdet. Även hållbarheten avseende kromreduktionen förbättras om cementet förvaras torrt och förseglat. Jag har själv använt ”gammalt” cement som förvarats i förseglad tät behållare med bra resultat, trots att det säker var tio år gammalt. Möjligtvis var reaktionshastigheten (hårdnandet) på betongen lite långsammare i början.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group