Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bygga en betongtrappa?

Fråga Experten: Bygga en betongtrappa?

Fråga Experten

Jag vill bygga en betongtrappa inomhus, i ett fritidshus på Gotland. Huset har kalkstensgolv och jag vill att den solida känslan fortsätter upp i trappan – därav betong. Jag har hittat en modell som jag tycker om, som på engelska kallas ”zigzag”.
Se bild på denna länk: quickstepstair.co.za/zigzag-staircase
Frågor:
1) Hur kan man göra en sådan trappa? Jag är nästa säker på att man kan gjutai ett stycke, går det också att bygga upp av gjutna trappelement? Andra bilden på övre raden på länken ser ut att vara byggd av element.
2) För- och nackdelar med respektive metod?
3) Hur tunn kan man göra trappan, så att den ändå blir hållfast och stabil?
4) Vilken typ av leverantör gör den här sortens trapport?
/Pontus Bergdahl

Du har sänt bilder på raka betongtrappor, som är gjorda av prefabricerade vinkelsteg, där vart och ett torde vara inspänt med förlängt sättsteg in i hål gjorda i en betongvägg. Denna typ av konstruktion saknar bärande trappkupa. Plan- och sättsteg bildar istället, sedda från sidan, en sicksack-profil. Trappan är från konstruktionssynpunkt relativt komplicerad, då den kräver en stabil betongvägg, som kan ta upp lasten från trappan, utan att stjälpa väggen, och samtidigt hindra att sprickor uppstår i väggen där stegen ansluter genom ingjutning. En murad vägg är exempelvis oftast inte tillräckligt stabil för ändamålet. Varje steg ger vidare en kraft som orsakar ett vridmoment i sättsteget. Ju bredare trappan är, desto större blir inspänningsmomentet. Eftersom stegen ska gjutas in i betongväggen betyder det att väggen måste lagas medbetong efter monteringen, vilket innebär att betongväggen helst behöver målas efter lagningen, för att väggens färg ska bli enhetlig.

Det är också möjligt att gjuta trappan i ett stycke, vilket kan vara fördelaktigt . Då gör man gärna en kantbalk utefter trappans sida, varvid en urtagning i väggen blir upplag för trappan. Påfrestningen på väggen minskar då eftersom trappan inte spänns in utan för sin bärning får hjälp av upplag vid trappans övre och nedre steg. En annan lösning skulle kunna vara att istället för att spänna in stegen i väggen, så lägger man upp vinkelstegen på två stålbalkar, vangstycken, som är hopsvetsade så att vangstyckena följer plan- och sättsteg i sicksack. Dessa stålbalkar läggs då upp vid trappans övre och nedre steg.

I samtliga fall är det viktigt att noggranna konstruktionsberäkningar görs av såväl trappsteg som vägg eller eventuella stålbalkar. Stegens tjocklek beror bland annat av trappans bredd och kan normalt vara mellan c:a 60 – 90 mm. Vad jag känner till är Strängbetongs fabrik i Herrljunga den enda, som gör denna trapptyp i Sverige.

Arne Hellström