Hem Hållbarhet Kortare bilköer med nytt system

Kortare bilköer med nytt system

Strängbetong har lanserat ett byggsystem för broar som baseras på prefabricerade och förspända brobalkar i olika utföranden. Med en spännvidd på 8–30 m lämpar sig balkarna för såväl mindre gångbroar som större väg- och järnvägsbroar.

– Bromontaget minimerar påverkan på trafikflödet då man snabbt kan montera brobalkarna nattetid eller under en helg. Minskade trafikomläggningar och köer, ger positiva effekter för både miljön och samhällsekonomin, säger Jan Werdelin, affärsansvarig Broar.

I Strängbetongs helhetsåtagande ingår dimensionering, kontrollerad tillverkning inomhus och transport och montage av brobalkar i betong. Balkarna utgör stommen till brobaneplattan vilket möjliggör att även det fortsatta broarbetet går snabbt utan trafikstörning.

– Det här är ett system som vi har hämtat från vårt systerföretag i Nederländerna där man har en lång erfarenhet av att leverera prefabricerade brobalkar.

Mer Strängbetong i BetongTV från Brobyggardagen 30 jan. Roger Andersson och Helen Spalding pratar prefabricerade brobalkar: