Hem Hållbarhet Gudabenådat miljötänk i betong

Gudabenådat miljötänk i betong

Högt satta miljömål, släta fasadelement, löparbana på taket och komplicerad grundläggning för en kommande tunnelbanestation är betecknande för Torsplan 2. Därtill ett bra samarbete. Byggnaden har även fått en Roger-statyett för miljötänket. Att finna hyresgäster till denna kontors- och handelsbyggnad i betong har inte varit svårt. En av dem är träbyggnadsföretaget Lindbäcks Bygg.

Text: Margareta Redlund-Laninge.

Det är inte utan stolthet som Charlotte Wikner visar den lilla statyetten ”Roger” i betong. Den föreställer en stiliserad betongblandare med ytor släta som en barnkind. Bredvid står diplomet som bevis på att kontors- och handelshuset Torsplan 2 fått tidskriften Betongs miljöpris.

– Vi mottog priset på årets Betonggala till vilken 900 personer deltog. Det var en häftig upplevelse, berättar hon.

Charlotte Wikner jobbar på NCC Building och är projektchef för nybyggda Torsplan 2 i blivande Hagastaden i Stockholm. På andra sidan gatan ligger Torsplan 1, ett syskonhus som var klart 2014 och till stora delar liknar Torsplan 2. Också det är byggt av NCC. Tillsammans bildar de två pampiga pendanger på ömse sidor av Solnavägen och utgör infarten till Nya Karolinska Sjukhuset.

Vid första ögonkastet är byggnaderna lika med sina rundade hörn. Men medan Torsplan 1:s fasader ger ett horisontellt uttryck i den arkitektoniska utformningen har Torsplan 2 ett vertikalt ”flimmer” som arkitekten Peter Walker uttrycker det.

Redan från början bestämdes det att Torsplan 2 skulle ha högt satta miljömål. Idag är byggnaden troligen Sveriges enda kontors- och handelshus som är uppfört i miljöklassen Breeam Outstanding. Det är den tuffaste klassificeringen hos Breeam och innebar att projektet måste ta tag i miljöfrågorna tidigt i processen. Val av arbetsprocess, material, produktionsmetoder och liknande fick man i vissa fall besluta om redan på skisstadiet. Andra klassificeringsfrågor var individuell mätning av el, vatten och kyla samt säker arbetsmiljö trots att både järnväg och biltrafik gick bredvid och rakt genom arbetsplatsen.

– Även leverantörernas egna ISO-certifieringar var vi noga med att följa upp. Vi har också jobbat hårt med att föra ut miljötänkandet långt ut i organisationen ända till hantverksnivå. Nu är det praktiska arbetet med själva certifieringen igång och till våren är den färdig. Vi hoppas, och tror till fullo, att vi klarar den, säger projektledare Åsa Gatter, NCC Property Development, som är byggherre.

Torsplan 2 är till största delen ett prefabbygge med traditionell stomme av stålpelare och håldäcksbjälklag. Fasaderna av betongelement är extremt släta, tillverkade i Finjas fabrik i Katrineholm och med dekorationer i kopparplåt. För att uppnå slätheten göts elementen i lackade plyfaformar. Även färgnyansen var viktig och utifrån arkitektens färgprov gjordes ett 30-tal prover innan man nådde rätt nyans.

– Betongen i fasadelementen är genomfärgad med en blandning av grå- och vitcement och koppardekorationerna monterades efter gjutningen. Om en plåt behöver bytas ut i framtiden är det enklare om plåten är fastskruvad, som nu, än om den är ingjuten, förklarar Marcus Ohlsson, Finja Prefab, säljansvarig Mellansverige.

“Det visar att det går att bygga i prefab även inne i städer”

Arkitekten Bau har jobbat hårt med fasadernas estetiska utformning och för att dölja skarvarna. Genom att elementen överlappar varandra minimeras de synliga skarvarna, vilket tilltalat Stockholm Stad och även utmanat det traditionella prefabkonceptet.

– För detta fick vi lovord av bygglovsarkitekten, som tyckte vi gjort en fin lösning. Det visar att det går att bygga i prefab även inne i städer, vilket annars är ovanligt, säger arkitekt Peter Walker, Bau.

Fasadelementen är extremt släta. För ett otränat öga ser de ut att vara av sten och tillsammans med de tvåvåningshöga pilastrarna i bottenplanet ger de byggnaden ett pampigt intryck. Pilastrarna är monolitiska trots sin tyngd och storlek och är belysta från ljuspunkter i det ovanliggande skärmtaket.

– Genomgående prefab gav oss en effektiv produktion och ett tätt hus tidigt. Initialt blev projektet något dyrare än syskonbyggnaden Torsplan 1, som har putsade fasader, men på sikt billigare eftersom kostnaderna för uppvärmning under byggtiden blev lägre och ingen ställning behövdes, säger Åsa Gatter.

Sent i processen köpte Stockholms läns landsting (SLL) en del av fastigheten varvid den delen förvandlades till en 3D fastighet. Orsaken är att SLL för framtida behov vill ha en tunnelbanestation i byggnaden. Den tilltänkta grundläggningen förstärktes därför rejält med bland annat betonglådor under grundplattan, där rulltrapporna kommer upp från perrongen.

Genom hela Torsplan 2 och vidare till Torsplan 1 går en ramp som varit i drift under hela byggtiden och använts för leveranser till Torsplan 1:s butiker. Mot fastighetens sidor utefter Norrbackagatan, Solnabron, och Norra Stationsgatan har heltäckande broar byggts.

– Alla anslutningar är gjorda med dilatationsfogar under mark, vilket är lite speciellt, säger Torsplan 2:s huvudkonstruktör Ebrahim Zamani, Tyréns.

En udda detalj i byggnaden är glasboxen på taket, som likt ett oväntat smycke kröner byggnaden. Den är i två plan på totalt 500 kvadratmeter. Den hyrs av Lindbäcks Bygg, som specialiserat sig på att bygga flerbostadshus i trä. Man får hoppas att företaget ska trivas i betonghuset. Om inte annat bör den magnifika utsikten över Stockholms tak ända bort till Högdalstoppen vara en förmildrande omständighet.

Udda är också löparbanan på taket. Den är cirka 1040 meter lång och kurvorna är så snäva att de är doserade. Det är förmodligen Sveriges enda löparbana på tak med doserade kurvor och har redan blivit en uppskattad ”snackis”. Löparbanan får bara användas av hyresgästen Sats kunder. Redan från början var det bestämt att Torsplan 2 skulle ha ett gym. Eftersom verksamheten från ett gym kan vara störande med alla ljud från maskinerna utsågs en plats över garaget redan vid projekteringen.

I Torsplan 2 finns en ny teknik avseende trådlöst styrda ventilationsdon. Donen styr ventilationsflödet och värmer och kyler huset, vilket innebär att inga radiatorer behövs. Donen känner av temperaturen och mängden koldioxid i rumsluften och styr mängden luft efter behov. En annan finess i huset är avstängningen av vatten till respektive hyresgäst. När larmet slås på efter dagens slut stängs också vattnet av i både toaletter och kök, vilket är en bra säkerhetsåtgärd med hänsyn till risken för vattenskador.

Det är ett väl sammansvetsat gäng som ritat och byggt Torsplan 2. Under intervjun känner man av den goda samarbetsviljan aktörerna emellan och viljan från alla att föra projektet framåt.

– Det har varit ett mycket prestigelöst projekt med stor öppenhet, ett riktigt lagarbete som lett till ett bra slutresultat, sammanfattar Peter Walker.


Fakta Torsplan
Beställare: NCC Property Development
Arkitekt: Bau
Konstruktör: Tyréns
Entreprenör: NCC Sverige, Building
Stomleverantör: Contiga
Fasadelement: Finja Prefab
35 000 BTA
170 parkeringsplatser
185 cykelplatser inomhus
Projektkostnad: 700 Mkr

Klicka här för att läsa artikeln från tidningen som pdf.