Hem Okategoriserade Dags att nominera till Årets Roger!

Dags att nominera till Årets Roger!

Den 23 november äger årets Betonggala rum på Stockholm Waterfront. Men redan nu är det dags att nominera kandidater till de olika kategorierna. Senast 21 april ska nomineringarna vara inne för att de olika jurygrupperna ska kunna göra sitt arbete. Samtliga nomineringar skickas till roger@betong.se.

Här följer de olika kategorierna:

Årets Miljöpris
Sponsor: BASF
Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”

Årets Betongarkitekt 
Sponsor: Pigmentec
Kriterier: ”Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.”

Årets Betongkonstruktör 
Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”

Årets Betongentreprenör
Kriterier:
”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”

Årets Montageledare
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”

Årets Betongforskare 
Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”

Årets Betongdesigner
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit med kreativ betongdesign eller konst som sticker ut.”

Ung&Tung
Kriterier: ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Huvudsponsor för Betonggalan:

Övriga sponsorer: BASF, Betongindustri, GCP, Kingspan Insulation, Kynningsrud Prefab, Linotol Modern Betong, Peikko, Reckli, Sto Scandinavia, Strängbetong, Sika och Swerock.