Hem Fråga Experten Fråga Experten: Ladugård till bostad?

Fråga Experten: Ladugård till bostad?

Fråga Experten

Jag har en gammal ladugård som varit om ombyggd och tillbyggd flera gånger genom åren och är över 150 år gammal. Har nu planerat att göra om den till en bostad och undrar då över hur jag ska gå tillväga med att gjuta plattan. Halva ladugården har tegel och sten väggar som är putsat och en oisolerad platta gjuten. Andra delen är bar mark Tredje delen tunn platta som är sönderfrusen/trampad. Praktiskt taget – är det bara att gjuta en “vanlig husgrund” innanför? Det är inte direkt vanliga förutsättningar. Är det OK att gjuta mot väggarna eller bör man ha frigolit i mellan? Nåt speciellt jag ska tänka på för övrigt? Jag vill inte att det ska krypa in fukt nånstans.
/Jens

Eftersom du avser att inreda en bostad i en befintlig ladugårdsbyggnad, något som givetvis utgör en betydande investering, så innebär det att du bör eliminera risker framförallt för fukt, vilket din fråga också indikerar. Kraven på fuktsäkerhet i ladugårdsbyggnader kan inte jämföras med dem för bostäder, och med sannolikhet saknas dränering runt byggnaden och fuktspärr under betongplattan. Dränering bör anordnas runt huset med avrinning för att
leda bort vatten från byggnaden. Min spontana reaktion är att du bör riva ut befintliga betonggolv, som är gjutna direkt på mark och istället gjuta nytt golv med värmeisolering och fuktspärr. Den halva som har en betongplatta
skulle dock kunna användas som underlag för en värmeisolering med fuktspärr och en ny betongplatta, men då kommer det nya golvet upp på en högre nivå.

Idag är det vanligt att isolera bostadsgolv på mark med 200 – 300 mm cellplast för att minska energianvändningen och för att kunna installera golvvärme med god ekonomi. Minimum torde vara 100 mm tjock isolering. Du kan och bör gjuta emot ytterväggen av sten eller tegel, men får då en viss köldbrygga utefter ytterväggen när plattan är c:a 100 mm tjock. Klokt är att tala med kommunen om dina planer. De kan säkert ge råd och tips om byggsakkunniga som kan hjälpa till med detaljerade råd.

Arne Hellström