Hem Okategoriserade “Vi ska vara bäst i branschen”

“Vi ska vara bäst i branschen”

Thomas Concrete Group växer i USA. Genom förvärv av tre betongfabriker i North Carolina och South Carolina utökar den göteborgsbaserade koncernen sitt nätverk längs Atlantkusten. I slutet av 2016 förvärvades även tre betongfabriker i Polen.

Genom förvärv i de amerikanska delstaterna North Carolina, South Carolina och Georgia, i den expansiva regionen mellan Raleigh och Atlanta på den amerikanska ostkusten, har Thomas Concrete Group genom åren byggt upp sin position som leverantör av fabriksbetong. Med 67 betongfabriker i delstaterna har koncernen stark lokal närvaro och når samtidigt skalfördelar och större effektivitet tack vare det stora antalet fabriker för fabriksbetong.

Hans Karlander, vd och koncernchef i Thomas Concrete Group.

– I vår tillväxtstrategi undersöker vi kontinuerligt möjligheter till strukturförändringar och potentiella förvärv. De tre nya fabrikerna i Myrtle Beach-området kompletterar vårt tidigare nätverk. Vår bedömning är att marknaden i USA fortsätter växa. Vi finns i expansiva regioner och vi är väl positionerade. Marknaden i Polen är mer utmanande och med en byggsektor som bromsat in. Genom de nya förvärven får vi ett bättre nätverk med sammanlagt 17 fabriker i Polen, säger Hans Karlander, vd och koncernchef i Thomas Concrete Group.

Under de två senaste åren har omsättningen ökat med över 50 procent, från 3,2 miljarder kronor 2014 till cirka 5 miljarder i fjol. Efter förvärven omfattar koncernen 144 betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA.

– Vi har fört samman all verksamhet i Europa och USA under ett och samma varumärke, Thomas. En tidigare mera löst sammanhållen företagsgrupp arbetar nu mer integrerat, inte minst inom teknik och utveckling med större utbyte mellan koncernens expert- och specialistfunktioner. Samtidigt förstärker vi oss lokalt som specialisterna på betong. Målet är att vi ska vara bäst i branschen med mycket hög kundservice och god lönsamhet för fortsatt tillväxt, säger Hans Karlander.