Hem Fråga Experten Fråga Experten: Yttoleranser för väggelement?

Fråga Experten: Yttoleranser för väggelement?

Fråga Experten

Jag skulle vilja veta vilka yttoleranser som gäller för väggelement, där klass C är kravet. Väggarna tillverkas liggande, och det är då överytan som kan bli lite “rå”.
/Leif Andersson

I klass C tillåts stora ojämnheter och den avses användas där betongytans utseende är av underordnad betydelse, exempelvis insida schakt och i liknande utrymmen. Betongelementbranschens skrift “Toleranser för betongelement” hittar du här (länk). Mot slutet finns där en tabell som heter “Betongytor – Maximala avvikelser”. I den tabellen anges för klass C:
Tillåtet antal/kvm av lokala toppar med höjd 1 mm: 20 stycken, med höjd 2 mm: 5 stycken och med höjd 3 mm: 3 stycken
Tillåtet antal/kvm av gropar (porer) med djupet max 5 mm och diametern 5 – 10 mm: 50 stycken
Tillåten storlek av språng: 5 mm
Tillåten storlek av grader: 5 mm
I tabellen finns även hänvisning definitioner av hur de angivna toleranserna mäts.

Arne Hellström