Hem Hållbarhet Måndagsbloggen: När äpplen jämförs med äpplen!

Måndagsbloggen: När äpplen jämförs med äpplen!

Roger Andersson
Roger Andersson, Tidskriften Betongs chefredaktör

Äntligen! Jag läser just rapporten ”Energi och klimateffektiva byggsystem-Miljövärdering av olika stomalternativ” där SP gjort en livscykelanalys grundat på bostadshuset Viva i Göteborg. Jag ska berätta varför jag säger äntligen.

Eva-Lotta Kurkinen på SP har hållit samman rapporten. Hon är gruppchef på avdelningen Energieffektiva byggnader och ansvarar bland annat för det laboratorium som mäter U-värden på all isolering och fönster som används i Sverige. Därför har hon en mycket god kunskap om vad som är styrkt information respektive vad som inte är det. Skönt med god kompetens i botten.

Till sin hjälp har hon haft fyra medförfattare, två från SP Trä och två från CBI Betonginstitutet. Äntligen. Resultatet har tagits fram med gedigna kunskaper om båda materialen. Medverkande i rapporten är Thomas Betong, Strängbetong och Martinssons. Öppet och ärligt.

Och så till sist. Äntligen. Man har räknat på en livslängd på 100 år. Helt enkelt därför att det är så byggherren bakom Viva har räknat. En klok byggherre tänker inte att ett bostadshus ska stå i 50 år, som tidigare livscykelanalyser utgått ifrån. En klok byggherre vet att bostadshus lever i minst 100 år och varför ska då inte livscykelanalyser utgå från det? Där underhåll, renoveringar och allt annat som händer under 100 år ingår.

Nu kan man äntligen göra en sån jämförelse mellan stommaterialen. En jämförelse som speglar verkligheten. Och som inte grundar sig i fiktiva 50 års livslängd. Eller i Leif Gustavssons konsekvensanalyser där ”om” är omräknat till träets maximala fördel i så många led att verkligheten aldrig någonsin kommer komma ikapp Gustavssons beräkningar.

Vad visar då resultatet i SP:s livscykelanalys? Ni ska förstås få läsa själva (klicka här). Men utan att avslöja för mycket så har betong en marginell fördel, utan att karbonatiseringen räknats in.

Skulle jag i Leif Gustavssons anda räkna med lite ”om”, som att ”tänk om man använt materialbesparande stommar som håldäck i Viva”, då hade vi fått ett annat resultat. Men sån är inte jag.

Nu väntar vi på reaktionerna. De stora, svarta rubrikerna i Byggindustrin. I Byggvärlden. Kanske bostadsminister Peter Eriksson vill ställa upp i en intervju i Tidskriften Betong. Då skulle jag verkligen sucka: ”Äntligen!”