Hem Okategoriserade “Ett projekt helt i linje med vår strategi”

“Ett projekt helt i linje med vår strategi”

Borås Energi och Miljö och Serneke Group har undertecknat ett kontrakt för pannhus på Sobacken. Byggnaden som kontraktet omfattar inrymmer panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar.

– Återigen har förvaltningsrätten gjort bedömningen att Borås Energi och Miljö har genomfört en upphandling på ett korrekt sätt, säger Gunnar Peters, vd för Borås Energi och Miljö.

Byggnaden blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Entreprenaden ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.

– Vi är ytterst tacksamma och glada för att Serneke får byggnationen av pannhuset till vårt kraftvärmeverk då de tidigare har visat sin kompetens i andra delprojekt inom projektet Energi- och miljöcenter, säger Gunnar Peters.

Kontraktet på 160 miljoner kronor skrevs under av Gunnar Peters och Fredrik Jonsson, vd för Serneke Anläggning. Det är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem.

– Vi är glada att få förtroendet att vara med och utveckla Borås Energi- och miljöcenter. Det är ett projekt helt i linje med vår strategi och ett av våra största projekt hittills, säger Fredrik Jonsson.

Byggnationen förväntas komma igång i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst då driftsättningen av kraftvärmeverket inleds. Arbetet kommer att engagera cirka 200 personer.