Hem Okategoriserade Delvis privata projekt oftare klara i tid

Delvis privata projekt oftare klara i tid

Så kallade OPS-projekt för infrastrukturen färdigställs oftare än andra i tid.

I oktober 2015 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda alternativa sätt att finansiera större offentliga infrastrukturinvesteringar. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick uppdraget att redogöra för svenska och internationella erfarenheter av privat finansiering av statlig transportinfrastruktur.

Jan-Eric Nilsson, professor på VTI, har nu skrivit en rapport baserad på en litteraturgenomgång med fokus på de senaste tio åren. Genomgången bekräftar de observationer som tidigare gjorts om ämnet, det vill säga att OPS-projekt oftare färdigställs inom den ursprungliga tidsramen och att kostnadsöverskridanden är mindre vanliga.

OPS står för Offentlig Privat Samverkan och innebär att kommersiella företag helt eller delvis har ansvar för att finansiera projekt och att man i olika former får tillbaka investeringsmedlen under en avtalsperiod. Sådana projekt innebär också att både investeringen och driften inkluderas i ett kontrakt.

– Det finns både fördelar och nackdelar med ett sådant förfarande, säger Jan-Eric Nilsson.

Det första delbetänkandet presenteras av kommittén i början av mars 2017. Förslaget från kommittén kommer att diskuteras på ett öppet lunchseminarium den 15:e mars.