Hem Hållbarhet En lunga för staden

En lunga för staden

Kust Hotell & Spa invigdes i somras.

Piteås nya landmärke, Kust Hotell & Spa, är ett av 20 projekt som nominerats till Årets Bygge-priset 2017. Med 14 våningar och 53 meter är det stadens i särklass högsta byggnad, och tack vare en betongfasad med inblandning av titanoxid renar huset luften från kväveoxider och fungerar som en lunga för staden.

Norra Sveriges nya designhotell ligger på Hamngatan i centrala Piteå.

– Alla val vi har gjort har koppling till vårt koncept och ska vara bra för miljön, säger Christina Skoog, en av ägarna till byggherren Skoog Fastigheter.

Byggnaden är, så väl exteriört som interiört, inspirerad av Piteälven. Det raster som syns i betongfasaden symboliserar timmerflottningen på floden och mattorna i hotellets korridorer är tillverkade av upplockade fisknät. Hotellets restaurang har redan, ett halvår efter invigningen av Kust Hotell & Spa, blivit listad i White Guide över Sveriges bästa restauranger.

Årets Bygge-priset delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Vinnaren presenteras på Cirkus i Stockholm den 27 mars.