Hem Fråga Experten Fråga Experten: Riva betongtak från 40-talet?

Fråga Experten: Riva betongtak från 40-talet?

Fråga Experten

En fråga om gammal betong från 40-talet. Det är ett garage ca 20 x 10 meter med gräsmatta ovanpå. Jag undrar om man ska gjuta om taket eller om man ska riva det. Jag har hört talas om att på den tiden användes mycket c- eller e-betong då det var dåligt med cement på grund av kriget.
/Håkan

Betongen blir normalt inte sämre med tiden, utan tvärt om bättre. Men däremot kan armeringskorrosion begränsa livslängden för konstruktioner i fuktig miljö. Viktiga faktorer förutom fukttillstånd, är täckande betongskikt till armeringen samt betongens vatten-cement-tal (vct). Normalt karbonatiserar betongen med tiden, vilket innebär att luftens koldioxid tränger in och sänker pH i betongen och på så sett minskar det passiva korrosionsskyddet betongens basiska egenskaper ger. För inomhuskonstruktioner spelar detta ingen roll, men för utomhuskonstruktioner kan det orsaka armeringskorrosion. Närvaro av klorider (finns i saltvatten och tösalter) ökar risken för korrosion betydligt, varför man exempelvis för marina- eller anläggningskonstruktioner ofta har en ganska “vass” betong och tjocka täckskikt.

Problemet med en del gamla betongkontraktioner är att avsaknad av byggregler samt krav på betongen gjorde att man valde en ganska “dålig” betong (högt vct). Dessutom var det som du skriver brist på cement i Sverige under krigsåren, viket kunde drabbade enklare byggnader som villor och liknande. Men det finns också en mängd gamla betongkonstruktioner som är i alldeles utmärkt skick. Utan att besiktiga din betongbjälklag går det inte att avgöra om det behöver bytas ut eller vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Är betongen (och armeringen) i bra skick kan det räcka att frilägga och rengöra taket och sedan lägga på ett lämpligt tätskikt (matta eller duk) alternativt regla upp och bandtäcka med plåt. Uppreglingen har fördelen med att du får en luftspalt i konstruktionen. Jag rekommenderar att du anlitar en kunnig byggnadstekniker för att tillståndsbedöma ditt betongbjälklag, då kan du även få förslag på lämpliga åtgärder. Det kan då behöva borras ut ett par cylindrar för att kontrollera betongen (karbonatisering, hållfasthet) och armeringens kondition. Har du tillgång till konstruktionsritningar är det en fördel.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group