Hem Hållbarhet Thage döms för ofullständigt räcke

Thage döms för ofullständigt räcke

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att Thage i Skåne ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Detta sedan Arbetsmiljöverket inspekterat en av byggarbetsplatserna och upptäckt brister i en byggställning.

Thage i Skåne medger att arbetsmiljöarbetet brustit i det aktuella fallet och att det finns grund för en sanktionsavgift, men yrkade på att beloppet skulle sänkas. Det var i mars förra året som inspektören upptäckte ofullständigt räcke på den del av byggnadsställningen där formarna lossas. Fallhöjden var två meter eller mer och byggnadsarbetarna hade ingen personlig fallskyddsutrustning. Arbetsmiljöverket ansåg att Thage skulle betala 279 372 kronor i sanktionsavgift, men Förvaltningsrätten ansåg inte att överträdelsen var särskilt allvarlig och har sänkt summan till 200 000 kronor.

Den ursprungliga sanktionsavgiften beräknades i förhållande till antalet anställda på företaget. Vid tidpunkten för inspektionen hade Thage i Skåne 333 anställda.