Hem Hållbarhet “Kan förändra synen på byggandet med betong”

“Kan förändra synen på byggandet med betong”

Riksbyggen bygger Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.

Riksbyggen bygger Brf Viva i Göteborg med klimatsmarta betongstommar. Stommarnas klimatpåverkan ligger på samma nivå som en stomme av trä.

– Vi fick ett positivt gensvar från branschen på vår kravspecifikation vilket resulterade i ett nytt betongrecept. Det nya betongreceptet kan komma att förändra synen på byggandet med betong och är ett mycket bra exempel på hur vi som byggherrar kan ta vårt ansvar för att utveckla ett mer hållbart byggande genom att ställa krav, säger Anders Johansson, projektchef för Brf Viva.

Bygget av Brf Viva på Guldheden i Göteborg pågår just nu och en ny livscykelanalys visar på en stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongstommarnas tillverkningsprocess. Livscykelanalysen, som gjorts inom ramarna för projektet Positive Footprint Housing, presenteras i rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ”. Rapporten är en del av förprojekteringen inför byggandet av Brf Viva och visar att skillnaderna i klimatpåverkan är små mellan alternativen trä och betong.

– Vi behöver ha kunskap kring hur vi kan ställa krav på bäst sätt för att uppnå maximal miljönytta oavsett vilket material vi väljer. Att få fram ett bra underlag kring detta ger en stor potential att nå minskad miljöpåverkan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Forskningsinstitutet RISE livscykelanalytiker har i rapporten analyserat klimatpåverkan från trästomme och betongstomme i ett 100-års perspektiv.

– Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen går det att minska miljöbelastningen, säger Eva-Lotta Kurkinen, expert på byggnadsfysik vid RISE.

Vid upphandlingen ställdes krav på en maximal gräns för bindemedel i betongen samt att en stor del av bindemedlet består av flygaska.

– Askan är ett så bra bindemedel att det till stor del ersätter cementklinker som står för huvuddelen av betongens klimatpåverkan, säger Eva-Lotta Kurkinen.

Krav ställdes även på redovisning av miljöpåverkan från armering, där bland annat andel återvunnet stål ska redovisas. Eva-Lotta Kurkinen betonar att det är viktigt att välja stomme från fall till fall.

– Husens placering och transportbehovet är ett par saker som påverkar. Det går inte att göra några generella rekommendationer utan varje bygge måste specialgranskas, säger hon.

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Riksbyggens Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.