Hem Okategoriserade “Banbrytande av Trafikverket”

“Banbrytande av Trafikverket”

Trafikverket låter entreprenören ansvara för samrådsunderlaget på E20 Vårgårda–Ribbingsberg. Projektet beräknas spara runt 30 miljoner på upphandlingsformen.

– Detta är banbrytande av Trafikverket och en riktig totalentreprenad, säger Fredrik Indevall som är entreprenörens projektledare på Veidekke.

Projektet E20 Vårgårda–Ribbingsberg är en delsträcka i satsningen E20 genom Västra Götaland. Det unika med projektet och totalentreprenaden är att entreprenörens kunskap och erfarenhet nyttjas redan i utredningsskedet. Det innebär att entreprenören är delaktig i samrådsunderlag och samrådshandling liksom val av lokalisering, vägplan och bygghandling.

– Branschkollegorna är nyfikna och följer projektet med stort intresse, säger Fredrik Indevall.

Tack vare samarbetet kan bygghandlingen anpassas till entreprenörens byggmetod från början vilket betyder att de kan projektera samtidigt som vägplanen tas fram. Trafikverket som beställare har ansvaret genom hela projektet så att viktiga värden såsom natur, miljö och kultur beaktas.

– Projektet E20 Vårgårda–Ribbingsberg är en pilotupphandling där möjligheterna till effektiviseringar och innovationslösningar ökar. Vi ska nu utvärdera och se hur vi kan applicera det på andra projekt inom Trafikverket, säger Anders Böhn, inköpsansvarig i projektet.

Budgeten för E20 Vårgårda–Ribbingsberg är cirka 290 miljoner kronor. Genom samverkan beräknar projektet att de spara cirka 30 miljoner kronor. Bygghandlingen beräknas också kosta en tredjedel mindre jämfört med vad den brukar då en projekterande konsult upphandlas separat. Själva byggnationsfasen beräknas också bli något billigare tack vare ett tätt samarbete mellan konsult och entreprenör.