Hem Fråga Experten Fråga Experten: Utreda TT-kassetters armering?

Fråga Experten: Utreda TT-kassetters armering?

Fråga Experten

Vi ska bygga om ett hus som byggdes i början på 70-talet, och vars bjälklag består av TT-kassetter. Det finns planer på att kapa några element för att skapa plats till ett nytt trapphus. Min fråga är: ska man räkna med att TT-kassetter alltid har förspänd armering i underkant, eller måste det utredas från fall till fall? Vi har inte fått tillgång till K-ritningar ännu…
/Christophe

De flesta TT-plattor som tillverkades på 1970-talet var förspända, men det förekom även slakarmerade TT-plattor främst till småhus och andra låga byggnader med spännvidder upptill 6 – 7 meter. Rör det sig om bostadslaster går det säkert bra att kapa plattorna oavsett om de är armerade med
spännarmering eller slakarmering. Om däremot lasterna är stora bör en konstruktör kontrollera skjuvbärförmågan hos TT-plattorna vid upplaget invid det nya trapphuset.

Arne Hellström