Hem Okategoriserade Ny rapport om arbetsolyckor

Ny rapport om arbetsolyckor

Betongarbetare hör till de överrepresenterade grupperna i olycksstatistiken. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring om arbetsskador och sjukskrivningar för yrken inom byggbranschen.

Rapport visar skadeutvecklingen och sjukfallen för betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elarbetare, isolerings- och VVS-montörer och samtliga är överrepresenterade i olycksstatistiken och bland godkända arbetssjukdomar. Vanliga olyckor inom byggbranschen är olika typer av fallolyckor och skador orsakade av maskiner och verktyg.

– När det gäller långa sjukfall per 1 000 sysselsatta skiljer sig inte byggbranschen nämnvärt från genomsnittet, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Totalt 30 733 olycksfall varav 10 259 allvarliga olyckor och 1 089 godkända arbetssjukdomar för åren 2010–2015 har studerats. I rapporten redovisas dessutom 33 000 långa sjukfall som påbörjats under åren 2007–2015.

De senaste åren har de godkända arbetsolyckorna ökat, men ökningstakten har varit långsam. Enligt Mats Åhlgren är en delförklaring till ökningen en större anmälningsbenägenhet på grund av nya försäkringsvillkor, webbanmälan och större kännedom om försäkringarna. Yrkena inom byggbranschen står för cirka fem procent av de sysselsatta, men för 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.

– Idag är vibrationsskador den vanligaste orsaken till godkända arbetssjukdomarsäger Mats Åhlgren.

Risken för unga i åldrarna 16–25 år ­att skada sig på maskiner och verktyg är 1,5 gånger högre än genomsnittet. De har även en 1,9 gånger högre risk att skada sig på grund av att de skär sig på knivar eller andra föremål. Den äldsta åldersgruppen, 56–64 år, har 1,5 gånger högre risk att skadas av fallolyckor jämfört med genomsnittet.

Sjukskrivningar bland män i byggbranschen är ungefär lika vanliga som för övriga män i AFA Försäkrings kollektiv, men enligt Mats Åhlgren skiljer sig diagnoserna åt:

– Samtliga yrkesgrupper inom byggbranschen har en lägre förekomst av psykiska diagnoser jämfört med män i andra yrken.