Hem Fråga Experten Fråga Experten: Renovera garaget?

Fråga Experten: Renovera garaget?

Fråga Experten

Jag har precis påbörjat renoveringen av min garageplatta. Garaget är ett skyddsrum som är byggt 1983. Problemet är att många ställen i garaget har skador. En del av dom är från där däcken har stått på vintern och saltet har runnit ner. Jag har slipat golvet men blir inte helt nöjd. Vad jag har kommit fram till är att jag har tre alternativ.
1. Flytspackla hela golvet med industrispackel. Då får jag en jämn och fin yta. Nackdelarna är att det kostar mycket och vet inte om jag lyckas att få det bra om jag gör det själv. Jag vet heller inte hur mycket fukt det är i plattan. Vad det ser ut på riktningar så är det dränerat.
2. Köpa Webers betongspackel och bara fylla i groparna. Vet dock inte om detta fungerar och håller bra på betonggolv. Vet heller inte om det fungerar med Vattenglaset (natriumsilikatet) som jag ska lägga på plattan.
3. Köra med vinkelkap runt alla skador och bila ut 20mm och sedan lägga i finbetong eller flytspackel. Pratade med några som påstod att man får sprickor mellan den gamla betongen och den nya gjutningen.
Sammanlagt är det ca 10 kvadratmeter med skador som behöver åtgärdas, av ca 55 kvadratmeter garage. Vilket förslag tycker du fungerar bäst, eller har du något annat förslag?
/Oskar

I garage och parkeringshus är betongkontruktionen ganska utsatt, då det vattnet (och snö) som bilarna drar med sig in vintertid innehåller tösalter. I svackor på betongplattan och under bilens hjul får man då ofta en koncentration av saltet när vattnet dunstar. I tösalterna finns det klorider, vilka med tiden kan trängen ner i betongen och få armeringsjärnen att börja rosta. Hur lång tid det tar innan kloriderna når järnen beror främst på fukttillstånd, kloridkoncentration, täckskikt och vatten-cement-tal (vct). Är garaget inte uppvärmt riskerar betongen dessutom att frysa (typ avflagning), en skada som man ibland kan se hos betongkonstruktioner utomhus. För att betongen skall bli “frostresistent” / “frostbeständig” tillsätter man luftporbildare så betongen får en lufthalt på minst ca 4,5% samt att den har någorlunda lågt vct. Risken för frostskador ökar betydligt om vattnet innehåller salter (tösalter eller havsvatten), något som avhjälps genom att välja en lufttillsatt betong med lägre vct (max 0,45) och gärna ett beprövat cement (ex. typ ANL). Av denna anledning väljer man normalt en frysprovad anläggningsbetong till anläggnings- eller marina konstruktioner samt ouppvärmda parkeringshus. Förutom att avflagningen förvärras av salter (värst vid ca 3% salthalt), så skadar inte saltet/kloriderna själva betongen (bara eventuell armering).

Skadorna har sannolikt uppstått av avflagning (saltfrost) till följd av att garaget inte varit uppvärmt i kombination med att betongen inte var frostresistent. I och för sig blir betongen bättre med tiden (klarar bl.a. frosten bättre), men det enda som kan få denna typ av skada att upphöra är att 1) inte köra in bilen, 2) värma upp garaget, eller 3) lägga på ett tätt ytskikt. Att enbart laga de skadade partierna är troligen bara en tillfällig lösning, problemet kommer troligen tillbaka. Att lägga på en golvavjämning på hela golvet kan fungera, då denna förmodligen är tillräckligt tät och tålig. Väl då en cementbaserad typ som är anpassad för garage och liknande. Det kan vara lämpligt att först högtryckstvätt golvet ordentligt och mejsla bort eventuell skadad/lös betong. Som alternativ till avjämning kan du spackla igen skadorna och sedan måla betonggolvet, även här väl en färg som är anpassad för garage (typ 2-komp epoxi). Kan även funka med fuktspärr och klinker. Vattenglas (natriumsilikat) ger inte tillräcklig täthet för att skydda mot frostavflagning, och kan i vissa fall istället försämra den. Har man hög fuktlast underifrån kan ibland en tätgörning av ytan vara problematisk, men då du har dränerad platta ser jag inga problem med detta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group