Hem Okategoriserade Stenmjölet ersätts med betong

Stenmjölet ersätts med betong

Trycket från svängande bussarna blev för stort för fogarna i stenläggningen. Nu måste stenmjölet i fogarna på busstorget i Höganäs ersättas med betong.

– När bussarna svänger så blir det för mycket tryck i sidled så stenarna släpper, säger Jörgen Ohlsson på Olssons Stensättning till Helsingborgs Dagblad.

Det nya busstorget i Höganäs stod färdigt i somras, men nästan omgående visade det sig att fogarna i stenläggningen inte höll. Nu byts stenmjölet i fogarna ut mot betong sedan fogarna sugits rena. När stenarna är torra kan betongpulvret borstas ned i fogarna och sedan är tanken att markfukten ska få betongen att härda.

Metoden att skydda stenarna från att flyttas med stora plåtar har visat sig fungera.

– Vi har bara behövt rätta till något litet. Börjar en sten att släppa så kan det lätt fortsätta. Det bygger på att stenarna håller varandra, säger Jörgen Ohlsson.