Hem Fråga Experten Fråga Experten: Spricker skivan av värmen?

Fråga Experten: Spricker skivan av värmen?

Fråga Experten

Jag tänker gjuta en bänkskiva med ett hål där en klotgrill hänga. Kommer skivan att spricka av värmen? Jag kommer att gjuta i expanderbetong och skivans tjocklek skall vara 3 cm.
/Karin

Som de flesta material expanderar betong vid ökandet temperatur. En fördel med armeringsjärn är att det har likvärdig längdutvidgningskoefficient som betong. Så får man bara en jämt fördelad temperatur i en armerad betongkonstruktion, och den kan röra sig fritt, är temperaturen inget större problem. Men som i ditt fall där grillen kommer värma upp mer lokalt, kan spänningar uppstå i skivan som kan orsaka sprickbilning. När man gjuter bänkskivor med ursparningar/hål för ho, häll, mm, bör man lägga i lite extra armering runt dessa. Förslagsvis kan du lägga i ett armeringsnät (ex 5/150) i hela skivan, ett längsgående järn i fram och bakkant (ex 8 mm), och om möjligt även ett järn som du bockar till runt hålet. Försök få armeringen någorlunda mitt i tvärsnittet, kommer den nära ytan finns risk att den ”lyser” igenom och får dålig vidhäftning (och kan börja rosta med tiden). Vid hålet bör inte betongskivan vara allt för smal, skulle tro minst 5 cm. Om du kan få till ett underrede som avlastar skivan i flera punkter är det bra, gärna längs hela längden.

Värmen från grillen kommer eventuellt att få skivan att spricka vid det smalaste partiet, men är det bara armerat tillräckligt blir sprickbildningen liten och är mer av en estetisk karaktär. För att minska risken för allt för hög temperatur, samt minska risken för större sprickor, bör klotgrillen inte ligga direkt mot betongen. Så kan du få till en luftspalt mellan grill och betong är det bra, funkar även med en glasfiberpackning (tätningslist) till spisluckor och kaminer. Allt för hög temperatur kan skada betongen, vid ca 300 grader (kemiskt vatten avgår) börjar betongen tappa något i hållfasthet och vid ca 500 grader börjar betongen/bruket brytas ner (kalciumhydroxiden bryts ner till kalciumoxid). Till ugnar och liknande brukar man inte använda vanlig betong, utan istället så kallad ”eldfast” betong/bruk med aluminatcement istället för Portlandscement, vilet klarar högre temperaturer (upp till ca 1500 grader). Dessutom kan man då behöva en värmetålig sand och sten, då normal ballast (kvartshaltiga bergarter) inte klarar mycket mer än ca 800 grader. Aluminatcement har ett mycket snabbt hårdnande, men till skillnad från vanligt Portlandscement tappar aluminatcement sin hållfasthet med tiden (kemiskt bundna vattnet frigörs och gör betongen porös och hållfastheten minskar, och processen går snabbare i fuktig miljö). Dessutom får man inte det passiva armeringsskyddet (för korrosion) då det har lägre pH (alkalitet). Således bör man inte använda aluminatcement i bärande konstruktioner, och inte i utomhuskonstruktioner.

Vidare kan det vara svårt att få tag i aluminatcement och det är ganska dyrt. Jag vet inte hur varmt det blir runt grillen, men med mellanliggande spalt eller list borde det funkar fint med ”vanlig” betong. Expanderbetong brukar ge fina ytor, då det innehåller mer relativt mycket finmaterial och har ganska lös konsistens. Annars funkar vanlig finbetong hyfsat för denna typ av gjutning, se bara till att bygga en tät och stabil form av formplyfa eller liknande. Kompaktera och härda betongen ordentligt (täck o håll fuktig någon vecka). Var försiktig vid avformning och transport, så skivan inte spricker vid hålet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group