Hem Fråga Experten Fråga Experten: Nackdel utan armering?

Fråga Experten: Nackdel utan armering?

Fråga Experten

Vi har några byggare hemma som gjutit ett 7 cm tjockt betonggolv i vårt garage efter att först grävt upp det gamla golvet och sedan lakt 2 cm makadam, 20 cm Pordrän och fiberduk. De har dock inte använt armering. Är det en nackdel?
/Viktor

Betongen armeras för
att kunna ta laster som skapar dragpåkänningar i tvärsnittet, vilket ofta är i underkant (ex för balkar, plattor, mm). Betongens draghållfasthet är låg, motsvarande ca 5-10% av tryckhållfastheten. När denna överskrid spricker betongen. Men man armerar också för att ta hand om sprickbildningen (genom fördelande och minskad bredd) som kan ske av betongens krympning. Betongens ”fria” krympning är ca 0,7 promille (mm/m), men klarar bara en töjning (sträckgräns) på ca 0,1 promille utan att spricka. Kan betongen röra sig fritt behöver krympningen inte vara något problem. Vidare kan betongen spricka av bristfällig härdning, men detta går inte armera för utan handlar om att skydda den mot att torka ut under den första tiden. Det finns också tillfällen man behöver beakta temperatursprickor, men detta är då främst för lite tjockare konstruktioner. Så normalt armerar man alltid en platta på mark, inte mist för att kunna ta laster. Det kan då vara vanliga armeringsjärn eller nät, men funkar även med fiberarmering som tillsätts vid blandningen. Det går att klara sig utan armering, men då måste underlaget (marken/bärlagret/isoleringen) vara så pass stabilt att det tar alla lasterna. Man kan också klara sig utan lastbärande armering genom att göra plattan ordentligt tjock (minskar dragpåkänningen i betongen). När man bygger en platta på mark, brukar man först lägga ut en mark-/geoduk, på detta min 100-200 mm dränerande bärlager (tvättad makadam, kompakterad), eventuellt en byggplast som fuktspärr, cellplastisolering (EPS eller XPS), och sist en armerad betongplatta på minst ca 100 mm.

Jag kan tycka att 7 cm tjockt betonggolv är i tunnaste laget, framför allt med tanke på att plattan är oarmerad samt att Pordrän och likande dränerande isolerskivor inte tar så stora laster. 2 cm makadam också ganska tunt, jag har svår att se hur det skall fungera som bärlager och dränera bra. Dessutom riskerar jorden att tränga upp i makadamen om du inte har en duk under. Och med bristfällig dränering finns risk för problem med markfukt, sättningar, värmeförluster och tjäle. Å andra sida kan din konstruktion kan fungera bra om marken är torr och stabil, och du inte belastar din platta allt för mycket (främst punktlaster). Och kan din platta röra sig fritt (typ flytande golv) är det troligen ingen fara för större krympsprickor. För att få ett bättre utlåtande om din platta är byggd på lämpligt sätt, kan du be en kunnig byggnadstekniker ta en titt. Om du planerar att processa mot byggaren kan du kolla med ditt försäkringbolag eller allmänna reklamationsnämnden.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group