Hem Hållbarhet “Ett välkommet besked från näringsministern”

“Ett välkommet besked från näringsministern”

Cementa

Näringsminister Mikael Damberg har åter fastslagit att inga fler större Natura 2000-områden är aktuella på Gotland. Det skedde under tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

– Det är ett välkommet besked från näringsministern. Nu återstår det att se hur Naturvårdsverket väljer att agera, och först därefter vet vi vad regeringen har att ta ställning till, säger Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb i ett pressmeddelande.

Den gotländske riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson frågade i en interpellation näringsministern om han och regeringen står fast vid sin tidigare hållning om fortsatt utveckling av den svenska cementtillverkningen på Gotland och hur detta ska tillses.

Anledningen till interpellationen är förslaget på nya Natura 2000-områden från Länsstyrelsen. Enligt Cementa är förslaget varken sakligt eller vetenskapligt grundat och skulle kraftigt begränsa möjligheterna till framtida kalkutvinning i området kring Slite.

– Ett utpekande skulle kunna innebära att vi riskerar trygg försörjning av vårt mest använda byggmaterial, vilket vore olyckligt när vi idag har ett bostadsbyggande på rekordnivåer och planerar för omfattande infrastrukturprojekt, säger Karin Comstedt Webb.

Behovet av cement kommer fortsätta att vara stort då cement är en nyckelkomponent i betong, som används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Befolkningsökningen i kombination med trenden att allt fler vill bo tätare i städer gör att betongen kommer fortsätta att vara ett centralt byggmaterial även framöver.

Naturvårdsverket väntas fatta beslut i frågan under våren. Får länsstyrelsens förslag om nya Natura 2000-områden på Gotland bifall hamnar beslutsfrågan på regeringens bord.