Hem Okategoriserade Cementa och Sustainable startar Digitong-projekt

Cementa och Sustainable startar Digitong-projekt

Cementa och Sustainable Innovation samarbetar för att starta ett forum för digitaliseringen inom betongindustrin och byggprocessen. Att digitaliseringen slår igenom överallt är ett faktum, men idag ser vi många lösa sensorsystem och applikationer.

Tanken med Digitong-projektet är att försöka identifiera vilka behov och potentiella värden som betongbyggandet har för att sedan skapa lösningar och synergier som utvecklar betongbyggandet ur många olika aspekter under betongkonstruktionens hela livslängd.

– Genom att skapa ett forum som på bredden kan nå igenom till de många olika aktörerna i branschen hoppas man kunna skapa ett aktivt och givande forum och genom att behålla fokus på “Sensorsystem i betongbyggandet” så kommer man också att ha en röd tråd genom forumet som gör att det känns berättigat och relevant för deltagande aktörer, säger Robert Larsson projektansvarig från Cementa.

Projektet genomförs i form av flera workshops under 2017. Målsättningen är bland annat att öka kunskapen och intresset för sensorer och vad de kan bidra med för betongbyggandet hos betongtillverkare, entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, samt högskolor och universitet.