Hem Okategoriserade 100 000 bostäder ska byggas i Stockholm

100 000 bostäder ska byggas i Stockholm

På torsdagen gick förhandlingarna om kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande i Stockholm i mål. År 2035 ska över 100 000 nya bostäder ha byggts i Stockholm.

Förhandlingarna mellan Sverigeförhandlingen och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun och Solna stad inleddes i februari 2016. Resultatet innebär en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förlängd Roslagsbana till City, utbyggd Spårväg syd och en tunnelbanestation i Hagalund. Kopplat till dessa satsningar kommer det att byggas sammanlagt 100 370 bostäder under 22 år.

− Detta är en stor dag då vi har kommit överens om infrastrukturåtgärder som avsevärt kommer att förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i Stockholm. Genom att koppla ihop infrastrukturinvesteringar med bostadsbyggande kommer det dessutom att byggas 100 370 nya bostäder i Stockholm – det motsvarar ett helt Malmö, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

– Stockholmsregionen får nu med denna överenskommelse de ytterligare trafikinvesteringar och bostäder vi behöver för att fortsätta växa starkt och hållbart. Detta är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius, finanslandstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande.

Kollektivtrafikobjekten kommer att vara projektstartade senast år 2026. Karin Wanngård, finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms kommun, tycker att investeringarna som görs för Stockholm är viktiga:

– Utbyggd tunnelbana och ännu fler bostäder är rätt prioritering för en stad som växer så snabbt. Det är ett klokt och framåtsyftande paket som vi presenterar idag.