Hem Okategoriserade “En unik händelse”

“En unik händelse”

Marieholmstunneln byggs för att minska sårbarheten i Göteborgs transportsystem. Tunneln kommer att gå under Göta älv och ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet. Foto: Kasper Dudzik.

På onsdag den 12 april sjösätter Trafikverket det första elementet av Marieholmstunneln i Göteborg och bogserar ut det i Göta älv. 

– Sjösättningen är ett mycket spektakulärt moment i bygget av tunneln, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen på Trafikverket .

Då arieholmstunneln är en så kallad sänktunnel byggs tunneln i delar på land i en torrdocka. Tunnelelementet, som nu ska sjösättas, väger 25 000 ton och 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt.

–  En unik händelse. Det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen, säger Stein Kleiven

Vid transporten från dockan till parkeringsläget i älven används dels ett komplicerat vajerspel där man vinschar ut tunnelelementet för att sedan använda en bogserbåt som kompletterar vajerspelet. Momentet tar cirka 3-4 timmar. Det element som nu sjösätts kommer att ligga i ett parkeringsläge strax utanför torrdockan tills det är dags för att genomföra sänkningsprocessen senare i höst.

Allmänheten kommer att kunna se processen från den nya gång- och cykelbron på nya Marieholmsbron. Tidpunkten för sjösättningen är preliminär, dels av byggtekniska skäl och dels för att man måste ta hänsyn till väderleksförhållanden.