Hem Fråga Experten Fråga Experten: Läckande betongpool?

Fråga Experten: Läckande betongpool?

Fråga Experten

Jag har en betongpool som läcker c:a 2 cm per dygn. Formatet på poolen är 4 x 8m och den är gjuten i ett stycke. Det finns inga bottenventiler men tre genomföringar ovan mark där är det torrt runtomkring. En kortsida syns och en långsida är fri.
/Åke

Normalt är betongen i sig tät, man brukar definiera den som ”vattentät” om vattencementtalet (vct) är max 0,60 och kvoten mellan vatten och allt finmaterial under 0,25 mm (cement, filler och findelen i ballast) är max 0,50. Till bassänger brukar använda en ganska bra betongen eftersom miljön kan vara krävande med fukt och klorider, samt eventuellt frost (om utomhus). Dessutom brukar täckande betongskikt till armeringen vara relativt stort. Till pooler brukar man välja en betong med vct max 0,45 och denna är då mycket tät i sig. Men en betongkonstruktion kan bli otät om sprickorna blir för stora eller om man inte fått till tätheten i gjutfogar, skarvar och liknande. Så med för lite sprickfördelande armering (avseende krympsprickor och ev. temperatursprickor) och/eller bristfälligt utförande eller konstruktionsutformning är risken för sprickor stor. En betongkonstruktion är som regel mycket tät, mellan sprickorna…

Det finns preparat som man kan pensla på för att tätgöra ytan (insidan poolen) eller täta mindre sprickor, de kan exempelvis vara av typen vattenglas eller slurry av finmalt cement. Har du fogar/skarvar med rörelse är de svårare att täta, kan fungera att fräsa ut och lägga i en mjukfog. Det finns också tätande spärrskikt man kan måla på ytan, eller duk som fixeras på ytan. Företag som bygger betongpooler/dammar eller säljer tillbehör kan ha lämplig produkt för att täta din pool. Vattenglas (natriumsilikat) går att hitta i välsorterad färghandel.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group