Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täppa till luftblåsor?

Fråga Experten: Täppa till luftblåsor?

Fråga Experten

Vi har gjutit en betongplatta som samtidigt ska utgöra golv på husets nedervåning. I samband med gjutningen polerades plattan, som vid en första anblick ser väldigt bra ut. Dock har vi konstaterat att det finns ett antal mindre skavanker, bland annat i form av små luftblåsor (på ett ställe lite större med en liten sten inuti). Dessutom finns det några ställen där betongen inte blivit riktigt slät och bitvis syns ballasten i ytan. Gjutningen gjordes en väldigt varm sommardag så jag antar att betongen torkade lite för snabbt för att poleringen skulle kunna bli helt perfekt. Vi skulle gärna få en hyfsat jämngrå och matt betongyta som står emot fläckar och kan torkas av utan att missfärgas.
– Vilka möjligheter finns det att täppa till de öppna luftblåsorna? (Nån slags flytspackel?)
– Hur bör betongen slipas? (Betongslip med finkornigt slippapper?)
– Vilka ytbehandlingar står till buds? (Vattenglas?)
Då huset byggs enligt ekologiska principer önskar vi att detta också beaktas i detta sammanhang.

Stora luftblåsor eller porer i ytan är ofta ett tecken på bristfällig kompaktering eller efterbehandling (glättning). Du kan laga hålen med cementbaserade spackel eller lagningsbruk, dessa brukar finnas i varianter för olika storlek på hål (eller tjocklek). Kolla också så nyansen är likvärdig med den du har på golvet. Ett annat alternativ är att blanda till en slurry av cement och vatten, och är håligheterna lite större är det bra att dessutom blanda i lite fin sand i slurryn. Mixa till lagom konsistens och spackla igen hålen, torka av spill med fuktig trasa eller svamp, på samma sett som man fogar klinker/kakel. Är betongen torr kan det vara bra att fukta upp ytan lite innan (fuktig, men ej blöt). Har du ytbehandlat betongen kan vissa preparat göra det svårt för lagningen att fästa ordentligt.

För att betonggolvet skall bli slitstarkt/tåligt och slätt behöver det antingen maskinglättas strax efter gjutning alternativt diamantslipas i senare skede. Detta gör man för att bli av med eventuell ”gjuthud” som kan vara lite ojämn, porösare och mindre hård. Att slipa med vanligt papper har ingen större effekt, utan det krävs produkter anpassad för betongslipning. Det kan skilja ganska mycket i utseende mellan glättat och slipat betonggolv, eftersom det sistnämnda exponerar ballasten (stenmaterialet) och denna kan variera i utseende beroende på storlek och nyans på stenen samt hur djupt man slipar. Slipningen ställer också lite krav på sammansättningen och utförandet så betongen blir homogen. Om du är intresserad av hur slipat betonggolv kan se ut, kolla med de företag som utför detta. De brukar exempel att visa upp, och kan ge kostnadsförslag (slipning och ytbehandling). Maskinglättningen ger en relativt jämngrå nyans, typ den jag skulle tro att du eftersträvar. Som alltid är härdningen viktig för ett bra slutresultat (ythårdhet, beständighet, sprickrisk, mm), direkt efter gjutning gäller det att täcka och hålla betongytan fuktig gärna i minst en vecka, framför tillfällen när avdunstningen är hög. Ett annat sett att få till en jämngrå och slät yta är att lägga på ett golvspackel/avjämning efter att betongen hårdnat. Då behövs ingen glättning, eventuellt bara en enklare slipning för att få bort större ojämnheter på den underliggande betongen. Avjämningen/spacklet behöver vara en typ som är anpassad för att vara exponerad, typ för industri-, butiks- eller garagegolv. De finns för olika tjocklek och även i olika nyanser/kulörer, och kan behöva en primer/vidhäftare innan. Obehandlade betonggolv är som regel ganska matta i finishen, det är ofta ytbehandlingen som ger eventuell glans.

Någon typ av ytbehandling bör du göra, dels för att dammbinda och dels för att göra golvet någorlunda smutståligt, lättstädat och hygieniskt. Det finns en mängd preparat (silan, vattenglas, såpa, vax, olja, paraffin, harts, lack, mm) och metoder för att ytbehandla betong, och beroende på vem du frågar kommer du troligen få olika svar. Beroende på preparat kan de mörka ner ytan något och ge olika glans, så prova på en bit först så det blir som du tänkt dig. Företaget som slipar betonggolv brukar ha bra produkter att sälja, men finnas ofta också i välsorterad bygghandel eller färgaffär. Ett mörkare betonggolv brukar ha fördelen att eventuell nedsmutsning inte syns lika tydligt. Ur ”ekologisk” synvinkel är vattenglas ett bra alternativ. Vattenglas (Natriumsilikat) har en viss tät- och hårdgörande effekt, främst av att det tränger in några mm och reagerar med den fria kalken (kalciumhydroxid) i betongen. Det kan också göra ytan lite hydrofob (vattenavvisande). Innan du behandlar med vattenglas, rengör betongen ordentligt och låt den torka ut någon dag. Lägg på vattenglas i flera tunna lager, exempelvis med pensel eller roller, med pensel kan man jobba in i ytan lite bättre. Överflöd av vattenglas torkas bort direkt, annars blir ytan fläckig och glansig (mycket svårt att få bort i efterhand). Vattenglas saluföras ibland som dammbindare (kolla innehållsförteckning eller säkerhetsdatablad), och kan även säljas för andra ändamål (bradskydd, rengöring, mm).Vill du få till en mer smutstålig yta finns speciell betonglack (matt klarlack av exempelvis uretan) som brukar fungera bra. Kan finnas akrylatlack också, men är lite tveksam till dessa. Lacka i ett par tunna lager, förts strykningen kan med fördel spädas något för bättre vidhäftning/inträngning. Det funkar att lacka efter att ytan behandlats med vattenglas, men inte tvärt om.

Oskar Esping, tekn. dr. Färdig Betong, och Thomas Concrete Group