Hem Hållbarhet Strängbetong greppar hållbarhetsfrågorna

Strängbetong greppar hållbarhetsfrågorna

Gjutning i Strängbetongs produktionsanläggning i Kungsör.

Med KMA-och hållbarhetschefen Anna Janackovic i spetsen tar Strängbetong nu ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna. Förutom att möta dagens normer och krav ska företaget minimera mängden material och miljöpåverkan.

– Som det ledande stombyggnadsföretaget vill vi bidra genom att utveckla nya tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med våra kunder ska vi driva och öka byggnationen av hållbara byggnadsverk, säger Anna Janackovic i ett pressmeddelande.

I dag lever cirka 50 procent av världens befolkning i städer och den pågående urbaniseringen är en global utmaning.

Fokus ligger på de ekologiska och miljömässiga aspekterna. På längre sikt ska även de sociala perspektiven omfattas. Strängbetong arbetar med detta på flera sätt.

Anna Janackovic, KMA- och hållbarhetschef på Strängbetong.

– Bland annat genom resurshushållning, återanvända material och energieffektivisering, fortsätter Anna Janackovic. I ett projekt ser vi över hur vi ska bli effektivare inom transport och logistik.

Ett av målen under 2017 är att minska företagets CO2-utsläpp med tio procent på ett år.Under året ska också andelen sålda projekt med hög miljöprofil ökas till över 70 procent. Anna Janackovic är övertygad om att det med hjälp av kunder, leverantörer och arkitekter är möjligt:

– Det är ett stort åtagande. För att klara det måste samtliga medarbetare i alla led ta detta som en utmaning att samlas kring. Genom vårt nya, samlade grepp i hållbarhetsfrågorna tar vi på Strängbetong ansvar för att det vi skapar i betong görs med minsta möjliga miljöpåverkan.