Hem Hållbarhet “Vi vet att det går att hitta en bättre avvägning”

“Vi vet att det går att hitta en bättre avvägning”

Cementa

Naturvårdsverkets Natura 2000-förslag äventyrar Sveriges tillgång på ett nödvändigt byggmaterial. Det skriver Cementa i ett pressmeddelande.

– Att Naturvårdsverket väljer att peka ut de närliggande områdena söderut får allvarliga konsekvenser. En Natura 2000-klassning här skulle kraftigt försvåra Cementas möjlighet att få förnyat täkttillstånd efter 2021, då täktverksamheten troligtvis påverkar vattenföringen till dessa områden, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Enligt Cementa är det är positivt att Naturvårdsverket inte pekar ut File hajdar, eftersom merparten av kalkstenen för det framtida samhällsbyggandet i Sverige ligger där. Men utan täkttillståndet förlorar Sverige redan inom loppet av några år sin självförsörjning av våra vanligaste byggmaterial, cement och betong, som säkrar byggandet av bostäder och infrastruktur och är nyckeln i en trygg vatten- och energiförsörjning. Naturvårdsverkets förslag är därmed inte någon god kompromiss mellan naturskydd och möjligheten att fortsatt bedriva industriell verksamhet med stor samhällsbetydelse. Om förslaget blir verklighet får det stora negativa konsekvenser för cementproduktionen i Sverige och för den svenska byggbranschen.

– Vi vet att det går att hitta en bättre avvägning mellan naturskydd och andra viktiga samhällsintressen. Cementa avser att stärka de särskilt skyddsvärda naturvärdena på och omkring fastigheten, säger Karin Comstedt Webb.

Frågan om nya Natura 2000-områden på Gotland överlämnas nu från Naturvårdsverket till regeringen för slutgiltigt beslut.

– Regeringen måste nu bekänna färg och stå upp för den jobb- och näringspolitik som regeringen och Stefan Löfven driver. Det här inte en fråga enbart för Gotland utan för hela Sverige.