Hem Fråga Experten Fråga Experten: Cement för båtar?

Fråga Experten: Cement för båtar?

Fråga Experten

Förr i tiden byggde man båtar och fartyg i ferrocement. Men materialet har fått dåligt rykte i båtvärlden. Vilken typ av cement tror du man använde? Finns det någon cement som är mycket bättre lämpad och fullt utvecklad idag?
/Eric

Ferrocement är egentligen inget speciellt cement eller betong. Utan snarare ett koncept, där man spacklar, putsar eller sprutar ett cementbaserat bruk på en stomme av ett tunt tätt armeringsnät som formats efter önskemål. Det är ofta båtar man tänker på i första hand, men tekniken används ofta för att bygga mindre dammar och förkommer även inom husbyggnad. För att få någorlunda täthet och hållfasthet behöver vattencementtalet (vct) inte vara för högt. Ett exempel på sammansättning till 10 liter Ferrocement (bruk) med vct ca 0,34 kan vara 6,7 kg cement (vanligt portlandcement) + 1,2 kg flygaska + 2,5 liter vatten + 133 kg sand/grus (varav ca 40% <0,25 mm).

Materialet betong har många fördelar, men jag har lite svårt att se det som optimalt för att bygga båtar med. Det är i och för sig starkt (tryckhållfasthet), formbart, beständigt och billigt. Men det är också ganska tungt, sprött och har relativt låg draghållfasthet. Stål är betydligt tyngre än betong, men går också att göra mycket tunnare då det har betydligt högre draghållfasthet (vilket utnajas i armerad betongkonstruktion), formstabilt, samt är tätt och har ett segare beteende. Stål är kanske inte lika beständigt (rostar) som betong, alternativet kan man ju bygga i glasfiber eller liknande. Jag vill inte påstå att det finns bättre lämpade cement idag, inte heller att cementen skulle ha utvecklats speciellt mycket (möjligtvis minder miljöbelastande produktion). Däremot har det varit en ganska stor utveckling på fiber för att armera betong/bruk, vilket skulle kunna vara fördelaktigt för denna typ av konstruktion. Vidare finns det en rad effektiva tillsatsmedel idag för att ge betongen/bruket speciella egenskaper. Jag har tyvärr ingen större erfarenhet av konceptet Ferrocement, men det finns företag som jobbar med denna princip som du kan kontakta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group