Hem Fråga Experten Fråga Experten: Platsgjuta Attefallshus?

Fråga Experten: Platsgjuta Attefallshus?

Fråga Experten

Det skulle vara kul att platsgjuta ett Attefallshus (25 kvadratmeter) med sandwichkonstruktion i betong. Betong har sina fördelar, men väggtjockleken har stor betydelse i små hus. De platsgjutna sandwichkonstruktioner jag har erfarenhet av, har ofta 100 mm betong på både utsidan och insidan av isoleringen. Hur tunn betong är det möjligt att gjuta för en lite byggnad som ett Attefallshus? Är det realistiskt med 50 mm betong på utsidan och insidan? Ännu tunnare? Svaret beror naturligtvis på vilka krav som kan gälla? Platta på mark i betong. Betongen bör naturligtvis armeras med fiber (typ glasfiber). Insidan och utsidan förbinds med glasfiberstag, så de kommer stötta varandra. Isolering 120 mm PU? Taket kommer vara av trä med betongpannor. Minsta snölast. Minsta vindlast. Väggen ska platsgjutas där den står, så den behöver inte kunna lyftas eller tippas. Någon innervägg kommer att hjälpa till med stöttningen. Är det möjligt?
/Torbjörn

Det är fullt möjligt att gjuta relativt tunna sandwichkonstruktion i betong, framför för mindre konstruktioner som i ditt fall. Det borde funka fint med tjocklek betong innerskiva 50mm och ytterskiva 30 mm, samt 100 mm cellplastisolering (ex. typ XPS) med förbindelsestegar i glasfiber (eller rostfritt stål). Tunnare isolering är inga problem (konstruktivt), men du tappar då i U-värde. Betongen armeras med tunnare nät (puts, golv, mm) och/eller lastbärande fiber typ basalt, glasfiber, plastfiber eller liknande.
Att plastgjuta så pass tunt (30 mm) är däremot olämpligt, det kommer bli problem att få betongen att fylla ut ordentligt. Gjut i så fall liggande, en sida åt gången. Då slipper du också tänka på det relativt höga formtryck du skulle få vertikala platsbyggda väggarna (och den lösa betong, typ SKB, som skulle krävas). Det finns också stor risk för separation med så pass lös konsistens som skulle krävas (framför allt med fiber) och stor fallhöjd. Då det är ganska avancerad kontraktion du tänker dig, rekommenderar jag att du anlita en konstruktör för att dimensionera väggarna (betong, tjocklek, stag, fibermängd, formtryck, osv).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group