Hem Okategoriserade “Betongen är inte ny”

“Betongen är inte ny”

Thomas Betongs produktchef Mats Karlsson har skrivit en kommentar till nyheten om problem med uttorkning i Skövde: 

“Byggvärlden tar i sin artikel den 12 april upp problem med uttorkning av ”ny betong med mineraliska tillsatser” på ett antal projekt i Skövdeområdet. Thomas Betong har varit betongleverantör till några av dessa projekt och betongen som levererades till projekten är inte ny. Cementet, Byggcement och betongsammansättningen har sett likadan ut under en mycket lång tid tillbaka. Påståendet att betongen och cementet är nytt är därför helt felaktigt på de projekt där Thomas Betong har varit leverantör. Det innebär också att orsakerna till de uppkomna problemen i dessa fall är något helt annat och att dessa ännu inte är ordentligt utredda. Det finns dessutom ett stort antal projekt där samma betong har levererats. I dessa fall torkade betongen ut enligt prognos och tidplanen kunde hållas.

På många andra håll i landet använder vi bascement med flygaska och även andra alternativa bindemedel såsom granulerad masugnsslagg. Vi har mycket god erfarenhet av detta och vi bedriver vår forskning och utveckling mot att hela tiden förbättra våra produkters tekniska och miljömässiga prestanda. Därför tycker vi att det är mycket olyckligt att denna artikel, på helt felaktiga grunder, pekar ut bascement och mineraliska tillsatser som orsaken till de uppkomna problemen. Det skapar mycket förvirring och motverkar en saklig och konstruktiv debatt i frågan.

Vi har stor respekt för de utmaningar som finns för att få fram mer exakta prognoser och för att säkerställa säkrare fuktmätningar. Vi ser också ett fortsatt behov att ännu tydligare kommunicera råd och anvisningar för hantering av betong med krav på uttorkning. Det pågår ett antal projekt i branschen inom detta område och Thomas Betong deltar aktivt i detta arbete. Det är viktigt att vi håller en öppen och saklig dialog med beställare, entreprenörer, konsulter, fuktkontrollanter, materialleverantörer och andra. Då kan vi lyckas med ett fuktsäkert byggande och en ännu effektivare byggprocess.”

Mats Karlsson

Produktchef, Thomas Betong