Hem Teknik BIM-teknik bakom SL:s nya bussdepå

BIM-teknik bakom SL:s nya bussdepå

Bussdepån IRL.

Ramböll Sverige projekterar en 90 000 m² stor bussdepå med kontorsbyggnad i området Fredriksdal i Stockholm. Uppdraget kommer från Stockholms Lokaltrafik och depån, som beräknas stå färdig i år, ska försörja huvudstaden med bussar. BIM-teknik från Trimble är en viktig del i projektets förverkligande.

– Vi har använt Tekla Structures för att projektera alla våra bygghandlingar, vilket omfattar såväl de platsgjutna konstruktionerna inklusive armeringen och stålstommen. Den projekterade prefabstommen använde vi som samordningsmodell mellan tillverkaren och andra aktörer i projektet, säger Roger Hagström, BIM-ansvarig för byggkonstruktion på Ramböll, i ett pressmeddelande från Trimble Solutions.

Bussdepån som Tekla-modell.
Förutom Tekla Structures har Ramböll även använt sig av Tekla BIMsight i projektet. Detta för att öka möjligheten till samarbete mellan olika aktörer då det har varit en förutsättning för att genomföra det omfattande projektet. Byggnaden är 180 meter lång, 110 meter bred och nio våningar hög, med plats för 120 bussar, verkstäder och kringverksamhet. Betongvolymen uppgår till 37 000 m3 och stålvikten till 2500 ton. I projektet ingår också kontorsbyggnad i sju plan som bland annat ska inackordera SL:s depåpersonal och trafikledning.

Enligt Ramböll har arbetet med Tekla Structures inneburit färre fel i projekteringen samtidigt som kommunikationen har underlättats av möjligheten att använda modellen ute på arbetsplatsen.

– Konstruktionernas spännvidd har varit en av våra största utmaningar i arbetet. Dessa har en spännvidd på 17 meter på kortsidan och 26 meter på långsidan samtidigt som vi behövt ta hänsyn till den ovanliggande kontorsbyggnaden. Tack vare BIM-modellen har vi kunnat samarbeta med projektörer från flera olika kontor och lösa de utmaningar som vi ställts inför, säger Roger Hagström.

Arbetet med bussdepån påbörjades redan 2006 och har pågått sedan dess med bland annat K-projektering för förstudie, programhandling, systemhandling, förfrågningshandling stomme, bygghandling och relationshandling. Beställningen har gjorts av SL medan den operativa beställningen gjordes av Skanska Sverige AB. K-projekteringen har totalt sysselsatt cirka 30 personer.