Hem Okategoriserade Larv Cement i konkurs!

Larv Cement i konkurs!

Antal aktiebolagskonkurser under 2015, 2016 och 2017.

Under april månad i år gick 480 aktiebolag i konkurs. En av de största konkurserna stod Larv Cement AB för med 68 miljoner i omsättning och 36 anställda. Ändå är aprils siffror en minskning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Alla tre storstadsregioner – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – visar kraftigt minskande siffror.

– Årets första månader har varit rätt stabila för Sveriges näringsliv. Vi såg en tillfällig ökning i början av året, som sedan har planat ut något, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe Sverige.

Sammantaget har konkurserna ökat med fyra procent i Sverige under året. Under januari till april gick totalt 1897 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 1822 under samma period 2017.

Även om det skiljer sig mycket runt om i landet vad gäller företagskonkurser, så är det ett positivt tecken att konkurserna denna månad minskar i alla tre storstadsregioner, säger Krister Jonsson.

Västra Götaland minskar med 33%, Skåne med 28 och Stockholm med 18. Störst uppgång under april finns i Blekinge (500%) och Södermanland (150%). Sett till helåret är det dock fortfarande Västmanland (140%) och Gotland (133%) som står för den största ökningen av konkurser jämfört med samma period förra året.