Hem Fråga Experten Från Experten: Är klinker korresivt?

Från Experten: Är klinker korresivt?

Fråga Experten

Jag är ute och seglar och ligger i marinan i Ponta Delgada, Sao Miguel i Azorerna. Under lossning av klinker blev många båtar nedsmutsade. Hamnen har tagit på sig ansvaret. Nu är flera försäkringsbolag inblandade. Det jag och många andra seglare är oroliga över är långsiktiga skador på riggvajer och tågvirke. Går det att renöra riggvajer? Är klinker korresivt?
/Sune

Tråkigt att höra att du fått båten nersmutsad med cementklinker. Det ger sannolikt inga större skador på båten, möjligtvis estetiska och kan vara lite svårt att få bort när det hårdnat. Cementklinker tillverkas genom att man bränner (hög temperatur) kalksten och lite lera/sand. Detta ger en rad kalciumoxider med kisel, aluminium och järn. I kontakt med vatten hårdnar cementklinkern, samt löser ut kalciumhydroxid i vattnet. Även en liten mängd kalium- och natriumhydroxid skapas. Dessa så kallade alkalierna är basiska och skapar ett pH i betongen på 12,5-13,5 vilket är viktigt för att skydda armeringen från att rosta. Men detta basiska kan också skada material som är i kontakt med betongen, framför allt i ett tidigt skede när det är som mest basiskt och finns gott om fukt. Organiska material kan brytas ner i denna miljö, glas etsas, aluminium oxideras, osv. Det kan även ge skador på hud, varför man exempelvis inte bör ta i den färska betongen med bara händerna. Men det finns också en mängd material som inte tar skada av det basiska från cementreaktionerna. Segelbåtbåtar som regel byggda av beständiga material som klarar korrosiv miljö. Exempelvis rostfritt stål, de flesta plaster och feta träslag (teak, mahogny) klarar sig bra vi kontakt med det basiska från cementet. Men det kan det ge ett visst ytligt angrepp, som kan ses att ytan tappar glansen eller blir flammig. Detta kan ofta gå att polera upp med bra resultat. Däremot om man inte tvättar bort cementdammet direkt kommer det med tiden att hårdna (med fukt) och kan då fastna och vara svårt att få bort. Det kan krävs då någon typ av nötande rengöring, alternativt en lättare syratvätt. Det finns speciella rengöringsmedel för detta, exempelvis de som används för rengöring av sten, klinker eller kakel. Men det brukar funka bra med ättiksyra eller utspädd saltsyra (minst 1:10), som man låter det verka en stund och sedan tvättar av rikligt med vatten och eventuellt upprepar proceduren.

Jag kan inte se att nedsmutsningen med cement/klinker skulle skada båten, inte heller att det skulle ge långsiktiga skador på exempelvis riggvajer eller tågvirke. Och det ger heller ingen ökad korrosion (snarare tvärt), men möjligtvis kan en syratvättning öka korrosionen om den inte spolas av och efterbehandlas ordentligt. Å andra sidan om riggvajer är tillverkat av syrafast rostfritt klarar den en syratvätt utan problem, däremot är jag mer tveksam till om tågvirke klarar det lika bra.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group