Hem Okategoriserade Machokultur ökar risktagande

Machokultur ökar risktagande

Fotograf: Mia Åkerström

Nya forskningsrapporter från Arbetsmiljöverket visar att könsnormer och machokultur påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön.

– Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av en allvarlig arbetsolycka med minst 14 dagars sjukskrivning. Omkring 50 personer per år omkommer på jobbet och byggindustrin är den hårdast drabbade sektorn. Föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka och risktagande ökar riskerna och försämrar arbetsmiljön.

– Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

En omfattande forskning visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för antalet skador och olyckor. Fall från höjd är en vanlig orsak till dödsolyckor och analysen tyder på att tekniska brister i byggställningar kan vara ett område för förbättringar.