Hem Hållbarhet Brf Viva representerar Sverige

Brf Viva representerar Sverige

Brf Viva i Göteborg är en av fem byggnader som utsetts att representera Sverige på konferensen SBE17 i Hong Kong i juni. SBE17 är världens största konferens om hållbart samhällsbyggande och samlar 2000 representanter.

– Det är fantastiskt roligt för oss på Riksbyggen att Brf Viva har blivit utsett att representera Sverige på en internationell arena av det här slaget. Redan på planeringsstadiet satte vi målsättningen högt, att bygga Sveriges mest innovativa bostadskvarter, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Byggandet av Brf Viva med 132 lägenheter pågår för fullt på Guldheden i Göteborg. I projektet testas bland annat en ny typ av klimatsmart betong och lagring av energin från solcellerna på taket i begagnade bussbatterier. På ett tidigt stadie knöts kontakter med forskare på Chalmers, Göteborg Universitet och SP (sedermera RISE), liksom innovatörer från Göteborg Energi och Cementa.

– Det är mycket glädjande att samverkan om forskning och utveckling inom plattformen Positive Footprint Housing bär frukt och nu även kommer att uppmärksammas internationellt. Särskilt roligt är det med ett erkännande av den modell och det arbetssätt som vi jobbar med inom Positive Footprint Housing, säger Peter Selberg, forskningsstrateg på Johanneberg Science Park.

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers och Göteborgs Stad och ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Med Brf Viva är tanken att skapa ett helhetsgrepp för en mer hållbar statsutveckling såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.

Enligt Charlotta Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen, är det bråttom att hitta nya lösningar:

– Det unika med Brf Viva är att vi testar alla nya lösningar i full skala och med vanliga människor som bostadköpare – alla lösningar måste fungera i praktiken och ska kunna appliceras på bostadsprojekt runt om i landet samt även i andra länder. Det är då vi kan prata om ett utvecklingsarbete som skapar samhällsförändring på riktigt.

Förutom Brf Viva representeras Sverige av IKEA:s nya kontor Hubhult i Malmö, Lidls nya butik i Växjö, radhuskvarteret Solallén i Växjö och flerbostadshusen Greenhouse Augustenborg i Malmö.